Social Icons

-

Sunday, November 13, 2011

Pengajaran Mikro

Rasional

Pengajaran mikro diaplikasikan sepenuhnya dalam menghasilkan guru permulaan yang berkesan. Memandangkan betapa penting dan berfaedahnya pendekatan pengajaran mikro dalam konteks Praktikum, Bahagian Pendidikan Guru telah menekankan agar diaplikasikan teknik pengajaran mikro ini dalam kurikulum dimaktab/institut perguruan di Malaysia.


Tujuan

 1. Menghasilkan pelajar meminati profesyen perguruan, dan merangsang keinginan untuk membaiki diri sendiri.
 2. Membolehkan guru pelatih menguasai kemahiran mengajar dengan cepat dan menyeronokkan.
 3. Membentuk pelajar membaiki kelemahan praktikum dengan cepat dan berkesan melalui proses yang boleh memberikan maklumbalas segera dan meyakinkan serta latihan ulangan pembetulan selanjutnya.
 4. Agar pelajar dapat menghasilkan pengajaran yang lebih menarik dan berkesan.
 5. Mengurangkan ketegangan yang dialami oleh guru pelatih apabila menghadapi kelas sebenar semasa praktikum nanti.


Pendahuluan

Guru dalam bilik darjah menggunakan berbagai teknik dan kaedah untuk membolehkan murid melakukan proses pembelajaran. Aktiviti pembelajaran seperti set induksi, penerangan, penyoalan, tunjukcara, variasi rangsangan, peneguhan, penggunaan gerak-geri , gerak-isyarat, sikap(‘gesture’) dan perlakuan bukan lisan seperti senyum , anggukan kepala dan gerakan tangan dan sebagainya akan menentukan keberkesan guru.

Guru yang berkesan akan memilih kemahiran-kemahiran yang sesuai dengan umur dan kebolehan murid serta objektif pelajaran, juga perlu memikirkan organisasi dan disiplin bilik darjah.

Pengajaran mikro membolehkan guru pelatih melatih diri dengan satu kemahiran pada satu masa, dan apabila satu kemahiran itu telah dikuasai, barulah dapat digabungjalinkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam pengajaran mereka. Pengajaran mikro juga dapat meningkatkan latihan perguruan dan kesedaran terhadap teknik pengajaran.


Pengajaran Mikro

Mengikut Micheel J. Wallace – Pengajaran mikro adalah penemuan pengajaran yang dimudahkan. Pengertian itu membawa makna iaitu satu situasi pengajaran yang telah dikurangkan skopnya, iaitu tugas guru dipermudahkan, mata pelajaran dipendekkan dan bilangan murid dikecilkan.


Pengajaran Mikro diaplikasikan

Tidak banyak penulis tentang pengajaran mikro mengusulkannya sebagai ganti Praktikum di sekolah, malah kebanyakan daripada mereka berpendapat, pengajaran mikro sebagai tambahan kepada teknik-teknik latihan perguruan yang ada,alasan yang diberikan adalah kerana,

 • Membolehkan pelajar menumpukan perhatian kepada tugasan mengajar tanpa gangguan masalah pengurusan bilik darjah, yang biasa terdapat dalam praktikum disekolah.
 • Pelajar dapat menumpukan perhatian kepada satu kemahiran mengajar pada satu masa.
 • Membolehkan pelajar meneliti pengajarannya dengan cara yang sistematik, dan mendapat maklumbalas dengan segera dan kemudiannya membuat perubahan untuk membaikinya di mana yang difikirkan perlu.
 • Dengan menekankan penganalisaan pengajaran kepada kemahiran-kemahiran komponennya, pengajaran mikro meletakkan asas bagi pendekatan saintifik yang sebenarnya dalam latihan perguruan.
 • Pendekatan pengajaran mikro adalah mudahubah dan boleh digunakan dalam berbagai situasi seperti persediaan untuk praktikum di sekolah, langkah diagnosis semasa atau selepas praktikum, dan kajian keatas proses pengajaran dan pembelajaran.


Bagaimana Mengendalikan Pengajaran Mikro

Pengajaran mikro sebagai sampingan praktikum di sekolah, langkah persediaan sebelum praktikum, langkah diagnosis semasa atau selepas praktikum atau langkah peneguhan pengajaran mata pelajaran di sekolah. Perinsip asas pengendalian pengajaran mikro ialah;

Pelajar mengajar satu pelajaran yang pendek antara 5 hingga 10 minit sahaja.

Mengajar pelajaran itu kepada satu kumpulan murid atau rakannya antara 4 hingga 6 orang sahaja.

Apabila pelajaran itu tamat, murid atau rakannya keluar, dan ia membincangkan pengajarannya itu dengan penyelianya.

Selepas membuat perubahan di mana yang diperlukan ke atas pendekatannya yang

lalu, ia mengajar pelajaran itu kepada satu set murid atau rakannya yang lain.

Di maktab/Institut perguruan, pengajaran mikro boleh dikendalikan dengan cara model yang dihasilkan di Universiti Stamfort;

Pelajar berbincang dengan penyelianya mengenai perkara-perkara yang terlibat dalam kemahiran pengajaran mikro yang ia akan aplikasikan. Kemudia dia akan menyediakan satu epesod untuk pengajaran itu - Peringkat taklimat.

Pelajar mengajar pelajaran mikronya kepada sekumpulan kecil murid atau rakannya seramai 4 hingga 6 orang. Pelajar itu diajar selama 5 hingga 10 minit, bila tamat , murid atau rakannya akan meninggalkan bilik pengajaran mikro – peringkat mengajar.

Pelajar dan penyelianya menganalisa pengajaran mikro , pelajar diberi peluang mengeluarkan pendapat, perbincangan kritis, penyelia sebagai pembimbing, penggalak dan penggerak membolehkan pelajar menyedari kelebihan dan kelemahan pengajarannya. Kemudian pelajar diberi masa untuk menyediakan epesod pengajarannya dengan membuat perubahan-perubahan yang difikirkan perlu – peringkat kritis.

Pelajar akan mengajar sekali lagi kemahiran pengajaran mikronya, tetapi kali ini kepada satu set murid atau rakannya yang lain - peringkat ulangan pengajaran.


Perkara yang penting dalam pengajaran mikro

Pelajar yang telah menguasai kemahiran pengajaran tidak perlu ulang latihan pengajarannya.

Pelajar yang belum menguasai kemahiran pengajarannya perlu mengulangi pengajarn mikronya.

Jika penggunaan perakam video panduan penilaian dan penaksiran tidak perlu digunakan.

Pengajaran mikro boleh dibuat di maktab/intitut dengan murid-murid sekolah dibawa ke maktab/institut, atau dijalankan di sekolah dengan pelajar dan penyelianya pergi ke sekolah.

Maklumbalas yang segera dan tepat membolehkan pelajar mengubah perlakuannya.

Perkembangan kemahiran pengajaran mikro tidak boleh dibuat berasingan dengan isi pelajaran.

Perakam vedeo mempunyai kelebihan, mengandungi unsur komunikasi lisan dan bukan lisan.

Walaupun panduan penilaian dan penaksiran tidak perlu jika penggunaan perakam video, tetapi ia boleh digunakan bersama kerana ia dapat menambahkan keberkesanan latihan dari segi panduan pemerhatian dan maklumbalas yang bertulis.


Kemahiran Pengajaran Mikro

Pengajaran mikro tidak memberi semua kemahiran yang diperlukan oleh pelajar dalam profesyen perguruannya. Ia berkaitan hanya dengan kemahiran-kemahiran yang digunakan oleh guru dalam perhubungan persemukaan di bilik darjah. Dengan itu, kemahiran pengajaran mikro adalah perlakuan bilik darjah yang tertentu, boleh dilihat, ditakrifkan, ditunjukkan perkaitan dengan pembelajaran murid.

Pengajaran mikro adalah melatih diri sendiri, pelajar dilatih pengajarannya dari segi kemahiran mengajar yang boleh diukur, dinyatakan, dilihat dan dikawal, membantu pelajar bersiap sedia untuk membuat latihan pengajaran mikro dengan berkesan.

Kemahiran-kemahiran berikut adalah komunikasi dua hala guru-murid dalam bidang pengajaran dan pengajaran seperti kemahiran: –

 • Set induksi
 • Tunjuk cara
 • Variasi rangsangan
 • Peneguhan
 • Penyoalan
 • Mengilustrasi dengan menggunakan contoh
 • Penerangan
 • Aprisiasi
 • Penggunaan Bahan Sumber Pengajaran & Pembelajaran
 • Penutup


KEMAHIRAN SET INDUKSI

Kemahiran ini ada kaitan dengan cara guru memperkenal atau memulakan sesuatu pelajaran atau satu unit tertentu sesuatu pelajaran. Pada setiap epesod pengajaran, guru hendaklah menegaskan kepada muridnya tugasan yang akan dibuat. Guru perlu mengekalkan dan menarik perhatian muridnya serta menggerakkan mereka untuk membuat aktiviti, berfikir dan belajar. Memandu muridnya kearah manakah tujuannya, membina perkaitan yang jelas dengan pengalaman lalu/sedia ada.


Menarik perhatian

Guru boleh menggunakan suara, gerakgeri dan pandangan mata untuk menarik perhatian murid kearah pelajaran yang diajar. Ia juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar dan pelbagai intraksi yang lain.


Menimbulkan pergerakan

Guru boleh menggerakkan muridnya dengan menunjukkan kemesraan dan menunjukkan semangat serta kesungguhan perkara yang diajarnya. Guru boleh juga menggerakkan muridnya dengan merangsang naluri ingin tahu atau menarik minat murid dengan bercerita atau memulakan aktiviti.


Struktur

Guru menentukan hal bagi tugasan yang diberikan kepada muridnya, seperti – Tengah hari ini kita akan melihat beberapa keping gambar dan kemudian kita akan bincangkannya. Selepas perbincangan itu kamu akan menulis ceritanya. Guru menolong muridnya dengan mencandangkan beberapa cara menulis cerita itu.


Membuat perkaitan

Guru boleh membuat perbandingan dan perbezaan, seperti membandingkan papan tanda berlampu yang terdapat di Semenanjung Malaysia dengan yang terdapat di Sabah atau Sarawak. Guru merujuk kepada situasi semasa untuk menarik perhatian.


Set induksi yang berkesan ialah,

Set insuksi hendaklah bermakna kepada murid dari segi umur, kebolehan dan minat.

Set induksi hendaklah berkait dengan isi pelajaran dan objektif pelajaran.

Pelajaran baru hendaklah dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid, belajar

daripada yang telah diketahui kepada yang akan diketuhui.KEMAHIRAN VARIASI RANGSANGAN

Kemahiran ini meliputi aktiviti yang boleh digunakan oleh pelajar untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian. Latihan dalam kemahiran ini dapat menolong pelajar mengajar dengan berkesan dan menarik minat murid kepada pelajaran yang diajarnya.


Pergerakan

Pergerakan guru dalam kelas seperti beberapa langkah di sepenjang bahagian hadapan atau di antara barisan-barisan murid boleh menolong murid sentiasa bersedia dan menumpukan perhatian kepada pelajaran. Elakkan pergerakan ke hadapan dan ke belakang yang resah akan mengganggu tumpuan murid kepada pelajaran.


2. Gerakgeri semulajadi guru (gesture)

Penggunaan pergerakan badan, tangan dan muka yang semulajadi untuk menguatkan perkataan yang dituturkan dapat menarik perhatian murid. Sebaliknya pergerakan tubuh badan semulajadi yang tidak bermakna seperti mengejepkan mata atau mengelengkan kepala atau melambungkan sesuatu akan menghalang tumpuan kepada pelajaran.


3. Mengubah nada pertuturan

Mengubah intonasi, nada suara dan kelajuan perkataan dapat mengekal minat murid terhadap pelajaran. Suara yang mendadak, sentiasa tinggi dan kuat menimbulkan rasa kebimbangan, sebaliknya suara yang mendatar, kurang kuat dan kurang bertenaga menimbulkan rasa bosan terhadap pelajaran.


4. Penglibatan murid secara lisan

Soalan, perbincangan murid dan peluang diberi kepada murid untuk melahirkan pendapat menggalakkan murid melibatkan diri secara lisan dalam pelajaran. Ini akan memberikan rasa seronok kepada murid.


5. Penggunaan Pancaindera

Guru yang mengubah-ubah aktivitinya dan melibatkan pancaindera seperti penggunaan gambar atau model, dapat menambah tarikan dan minat murid kepada pelajaran, juga menambah kesan penyampaian maklumat kepada muridnya.


5. Aktiviti Fizikal

Guru yang memberi peluang kepada murid membuat aktivi yang pelbagai akan menyeronokkan murid semasa mereka belajar.Variasi Rangsangan yang berkesan ialah:-

Matlamat guru hendaklah jelas tentang tujuan perubahan-perubahan dalam aktiviti yang digunakan dan ada perkaitan dengan isi pelajaran.

Guru hendaklah menjalankan variasi rangsangan dengan licin agar tidak mengganggu perjalanan pelajaran.

Guru hendaklah merancang dengan teliti, jika hendak menggunakan bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar.

Guru perlu mengubah variasi rangsangan untuk memberi rangsangan kepada tindak balas murid.KEMAHIRAN PENEGUHAN

Melibatkan satu teknik mengajar yang boleh mengubah perlakuan murid dalam beberapa cara yang positif seperti guru memberi peneguhan dengan senyuman, angguk kepala, memuji murid kerana memberi jawapan yang baik, menggalakkan murid yang lambat belajar supaya terus tekun belajar, atau menulis ‘syabas’ dalam buku murid kerana kerja yang telah disempurnakan. Peneguhan seperti ini akan membawa kepada perulangan perlakuan yang baik dan seterusnya akan membina sikap yang positif . Peneguhan ini boleh diberikan kepada individu, kumpulan atau seluruh kelas. Bidang utama dalam peneguhan ialah;-


1. Peneguhan lisan

Guru boleh menggalakkan murid belajar dengan menggunakan perkataan seperti ‘baik’, ‘ia’, ‘betul’, ‘itu jawapan yang tepat’, ‘bijak’, ‘pandai’, ‘ bagus’, ‘kerja kamu sempurna’, ‘itu adalah cadangan yang baik’, dan lain-lain peneguahn yang positif.


2. Peneguhan gerakgeri

Guru boleh memberi peneguhan dengan menunjukkan perasaan pada mukanya seperti senyuman, ketawa yang menyukakan, atau menggunakan gerakgeri tubuh badan sebagai isyarat persetujuan, seperti menganggukkkan kepala, mengangkat tangan, angkat bahu, menepuk tangan dan sebagainya.


3. Peneguhan dampingan

Guru boleh menunjukkan minat atas prestasi muridnya dengan mendekatinya, berdiri di sebelahnya dan duduk di sisi muridnya.


4. Peneguhan sentuhan

Guru boleh menunjukkan persetujuan dengan menepuk bahu atau belakang muridnya (sama jantina).


5. Peneguhan aktiviti

Guru melakukan aktiviti yang boleh menyukakan muridnya kerana murid menghasilkan kerja yang baik.


6. Peneguhan ganjaran

Guru menulis kata pujian atau memberi markah yang tinggi dalam buku kerja murid kerana telah menghasilkan kerja yang baik. Bagi murid sekolah kebangsaan guru boleh memberi hadiah seperti pensil, gula-gula dan sebagainya untuk menggalakkan murid maju dalam pelajaranya.Peneguhan yang berkesan ialah:-

 • Kemesraan dan semangat
 • Kemesraan, semangat dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh guru terhadap perlakuan dan pencapaian murid adalah aspek penting dalam kemahiran peneguhan.
 • Mempelbagaikan penggunaan peneguhan
 • Guru hendaklah mempelbagaikan peneguhan, peneguhan perkataan atau gerak-geri yang selalu diulang akan hilang maknanya.
 • Peneguhan positif
 • Kajian telah menunjukkan bahawa peneguhan positif seperti pujian untuk jawapan yang belum selesai adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif seperti ‘itu salah’ atau ‘jawapan kamu tidak tepat’.
 • Kefahaman murid tentang peneguhan
 • Peneguhan yang berkesan, murid hendaklah mengetahui perkaitan antara peneguhan dengan perlakuan dan pencapaian mereka. Guru hendaklah memikirkan faktor umur, jantina dan kumpulan sosial murid.


KEMAHIRAN PENYOALAN

Kemahiran penyoalan ialah kemahiran yang sangat kompleks berbanding dengan kemahiran yang lain. Kemahiran ini tidak diberi penilaian dan tempat yang sewajarnya oleh guru semasa ia mengajar. Ada bukti yang menunjukkkan kemahiran ini tidak digunakan dengan sepenuhnya dan soalan-soalan yang ditanya adalah dari jenis soalan aras rendah yang tidak memerlukan poemikiran yang kritis dan membina aras kognatif aras tinggi. Penggunaan kemahiran penyoalan dapat meningkat tahap pencapaian murid dan dapat mewujudkan suasana pembelajaran sosial yang berkesan.

Penyoalan yang mudah atau asas

i. Pembentukan soalan - guru hendaklah membuat soalan bentuk pendek, padat dan menggunakan perkataan yang mudah difahami oleh murid.

ii. Fokus - Guru hendaklah menyoal soalan yang umum supaya dapat melibatkan ramai murid , hendaklah difokuskan kepada satu tugasan sahaja, sementara maklumat yang diperlukan mula mendapat idea, guru bolehlah menyoal soalan yang lebih khusus.

iii. Arah Guru mengemukan soalan kepada semua murid dalam kelas, selepas berhenti sejenak, tujukan soalan itu kepada murid tertentu dengan memanggil nama murid itu, atau menunjuk dengan tangan atau menganggukkkan kepala kearah murid yang hendak disoal.

iv. Penyebaran - Guru hendaklah menyebarkan soalannya secara rawak supaya dapat menyoal semua kumpulan dalam kelasnya.

v. Pemberitahuan - Guru hendaklah membuat tanda dalam soalannya yang boleh menunjujkkan skop atau jenis jawapan yang ia perlukan. Tanda itu mungkin juga boleh membawa kepada jawapan kepada soalan itu.Penyoalan yang kompleks

A) i. Mempelbagaikan peringkat soalan - Guru menyoal soalan yang berbeza aras kesukarannya, dan meminta aras pemikiran yang berbeza.

ii. Ingat semula - Penyoalan yang memerlukan murid mengingat semula maklumat-maklumat yang mereka telah pelajari, kemudian guru bolehlah menyoal soalan yang lebih kompleks.

iii. Kefahaman - Soalan yang menguji kefahaman murid mengenai sesuatu perkara.

iv. Aplikasi - Soalan yang memberi peluang kepada murid agar dapat menggunakan pengetahuan yang lalu.

v. Analisis - Guru menyoal murid yang membolehkan murid memeriksa bukti-bukti dan kemudian membuat rumusan yang membolehkan mereka mengurus dan melahirkan pemikiran mereka.

vi. Sintisis - Guru melibatkan seorang murid atau beberapa orang murid dalam aktiviti kreatif mengenai sesuatu situasi atau kejadian yang memerlukan penyatuan beberapa idea.

vii. Penilaian - Guru menyoal murid soalan yang memerlukan mereka membuat anggapan mengenai idea-idea atau nilai-nilai, dan kemudiannya memberi sebab-sebab untuk menyokong anggapan itu.


B) i. Penyungkilan - Guru menyoal murid soalan yang membolehkan murid memikirkan jawapan yang lebih baik daripada jawapan yang sebelumnya.

ii. Soalan penjelasan - Guru meminta jawapan yang lebih jelas dan padat.

iii. Soalan Penyokongan - Guru bertanyakan sebab mengapa jawapan tertentu itu diberikan oleh muridnya.

iv. Soalan Persetujuan - Guru menanya muridnya adakah mereka setuju atau tidak dengan jawapan yang telah diberikan sebentar tadi.

v. Soalan Contoh - Guru mengarahkan muridnya memberi contoh-contoh yang menunjukkan maksud jawapan yang lalu.Kemahiran penyoalan dalan Pengajaran mikro

Sebagai peraturan am, soalan dikemukakan kepada seluruh kelas dengan

peruntukan masa diberi kepada murid untuk berfikir.

Guru hendaklah sesuaikan soalan dengan umur dan kebolehan yang berbeza dalam

kumpulan kelas itu.

Guru perlu merancang soalan utama sebelum pengajaran itu dimulakan.

Guru hendaklah berhati-hati mengemukakan soalan dan teliti jawapan murid.KEMAHIRAN MENGILUSTRASI DENGAN CONTOH

Kemahiran ini memudahkan guru menyampaikan idea dan konsep yang abstrak. Guru meminta contoh daripada murid dan menyemak idea dan konsep itu telah difahami atau tidak. Contoh yang baik dalam kemahiran ini ialah contoh yang biasa kepada murid. Dengan mengaitkan contoh dan idea atau konsep, guru telah mengajar daripada perkara yang diketahui kepada perkara yang akan diketahui. Dengan menggunakan contoh dalam kehidupan seharian, guru boleh menarik perhatian dan menimbulkan minat terhadap pelajarannya.

Pendekatan induktif dan deduktif dalam penggunaan contoh-contoh

Dua jenis pendekatan boleh digunakan dalam latihan kemahiran ini, iaitu pendekatan induktif : contoh diikuti dengan peraturan, dan pendekatan deduktif: peraturan diikuti dengan contoh, soalan digunakan untuk mendapatkan contoh;-

i. Contoh mudah - guru menggunakan contoh mudah, dinyatakan dengan jelas dan boleh dikaitkan dengan pengetahuan yang lalu.

ii. Contoh yang berkait dengan peraturan atau konsep - menggunakan contoh di mana peraturan atau konsep boleh digunakan.

iii. Contoh ingin tahu - menggunakan contoh yang boleh membangkitkan naluri ingin tahu dan minat murid.

iv. Media yang sesuai - menggunakan media yang sesuai dengan kebolehan , umur dan pelajaran yang diajar.

v. Pendekatan - memilih pendekatan yang sesuai dengan peringkat umur dan kebolehan murid dan pelajaran yang diajar.

vi. Penglibatan murid - murid dilibatkan secara lisan, seperti menjawab atau menyoal, atau bukan lisan, seperti menulis di papan hitam atau menunjukcara dengan menggunakan contoh atau modelKEMAHIRAN PENERANGAN

Penerangan ialah satu proses memberi kefahaman kepada orang lain, dan kemahirannya ialah menentukan yang penerangan itu difahami. Kemahiran memberi penerangan dengan tepat dan berkesan salah satu kemahiran yang mesti ada pada guru. Oleh itu ada banyak peringkat dan bentuk kefahaman, juga banyak peringkat penerangan,

a. Pentarifan - menjelaskan sesuatu isu

b. Penerangan - menerangkan proses, struktur dan langkah-langkah.

c. Sebab - pemberian alasan

Penerangan berstruktur

(a) Penggunaan keutamaan - guru nyatakan dengan jelas, tepat dan padat fakta utama yang terlibat.

(b) Penggunaan contoh - perkara yang dititik beratkan ialah mudah, berkait, penggunaan media yang sesuai dan menimbulkan minat.

(c) Penyimpulan - guru menyatakan perkara utama dalam penerangannya. Dr. G.A. Brown, ‘Penerangan ringkas sangat penting untuk penerangan yang berkesan’.Penerangan Penyampaian

(a) Penggunaan penyampaian yang jelas - guru menerangkan sesuatu aspek pada satu masa, dan memfokuskan semula dengan menggunakan ringkasan atau ilastrasi. Ia hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai dan berhenti sejenak sebelum sesuatu aspek penting diterangkan.

(b) Penggunaan penekanan variasi rangsangan - guru hendaklah menggunakan peringkat, nada dan intonasi suara yang boleh menyampaikan kepentingan yang berkaitan dengan sesuatu. Gerak geri dan pergerakan hendaklah digunakan dengan sewajarnya.

(c) Penggunaan penekanan – petunjuk dan perkaitan dan keutamaan - menggunakan perkataan atau rangkai kata yang boleh membawa kepada sesuatu yang penting dalam penerangannya - contoh:

Petunjuk - ‘Tiga bidang utama………….’

Perkaitan - ‘Ini membawa kepada……………’

Keutamaan - ‘Dengan ini……………….’

(d) Jauhkan kekaburan - ini ada kaitan dengan penerangan yang jelas. Elakkan menggunakan perkataan ‘…….. dan lain-lain, ……. dan sebagainya…….. dan yang sama sepertinya’.

(e) Sekuens - guru boleh menggunakn pendekatan induktif atau deduktif, pelbagai rangsangan dan kaitan untuk menunjukkkan penerangan ke arah yang betul.

(f) Maklumat balas - penerangan guru janganlah panjang lebar, beri peluang murid menjelaskan kefahaman, sikap dan minat dan memberi peluang mendapat maklum balas. Guru hendaklah mengawal penyampaian, kelancaran, bahasa dan bilangan contoh yang digunakan.KEMAHIRAN PENUTUP

Kaitkan penutup dengan minat, pengalaman dan reaksi murid;-

Menegaskan semula perkara-perkara penting.

Penilaian, peneguhan pembelajaran murid (Melibatkan kognetif).

Kaitan pelajaran dengan kehidupan sosial.

Cadangan aktiviti

i.Menegaskan semula

Menegaskan perkara utama, fakta penting, ingat semula dan kaji

Semula ( boleh melibatkan murid )

(a) Menegaskan semula melalui ringkasan - teguran akhir, ringkasan perkara penting dan mengaitkan semula aktiviti yang telah dijalankan.

(b) Menegaskan semula sebagai satu aspek kemahiran variasi

Rangsangan - Guru merumus isi pelajaran hasil maklumat murid.

ii. Penilaian

Penilaian dalam aktiviti mengesan pencapaian objektif pembelajaran, adakah murid telah memahami isi pelajaran hari ini, rumusan kognetif.

Kaitan kehidupan sosial

Mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan seharian murid.

Cadangan aktiviti

(a) kaitkan dengan kognitif - membuat latihan,membuat projek baru dan menjalankan kajian.

(b) Perkaitan sosial - menimbulkan perasaan kejayaan dengan peneguhan dan menyatakan peringkat kejayaan murid, menggalakkan murid mencuba kejayaan yang lebih tinggi.

(c) galakan motivasi - kemesraan dan semangat untuk mengekalkan minat.

Penutup yang berkesan ialah;-

 • Penutup hendaklah bermakna dari segi umur, kebolehan dan minat murid.
 • Penutup hendaklah berkait dengan isi dan objektif pelajaran.
 • Membina perkaitan perkara yang diketahui dan perkara yang dialami.
 • Mengaitkan aspek penting sesuatu topik yang dibicarakan.
 • Mengukur pembelajaran murid.
 • Mencadangkan aktiviti berkaitan.

Dinukilkan daripada ipgmksm

No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara