Social Icons

-

Tuesday, March 13, 2012

SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM
Selaras dengan Program Transformasi Pendidikan, mulai tahun 2012, Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) melaksanakan sistem pentaksiran baharu STPM bagi memperkasakan program pendidikan di tingkatan enam.

Peperiksaan STPM yang sedia ada dikendalikan berdasarkan kepada tempoh pengajian tingkatan enam selama 1 tahun. Tempoh pengajian ini terdiri daripada tingkatan enam bawah yang meliputi penggal kedua tempoh persekolahan, dan tingkatan enam atas yang meliputi penggal pertama dan penggal kedua tempoh persekolahan. Peperiksaan bagi pengajian tingkatan enam adalah untuk mengukur dan menilai pencapaian pelajar yang dilaksanakan keseluruhannya melalui peperiksaan STPM pada penghujung pengajian, iaitu pada bulan November hingga Disember.

Pada tahun 2012, sistem peperiksaan STPM akan dijalankan dalam dua mod.

Mod pertama ialah sistem peperiksaan STPM sedia ada bagi pelajar yang sedang mengikuti tingkatan enam atas pada tahun 2012. Pelajar ini merupakan kohort terakhir yang akan menamatkan sistem peperiksaan STPM sedia ada.

Mod kedua ialah bagi pelajar tingkatan enam bawah pada tahun 2012, mereka merupakan kohort pertama sistem pentaksiran baharu STPM yang akan menduduki peperiksaan penggal 1 persekolahan tingkatan enam pada November 2012 dan juga buat pertama kalinya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan kepada 19 mata pelajaran tingkatan enam. Sistem pentaksiran baharu STPM ini adalah cetusan idea yang amat bermakna oleh mantan Ketua Eksekutif MPM, Tuan Haji Omar bin Abu Bakar (2005-2011).

Dalam sistem pentaksiran baharu STPM, tempoh pengajian tingkatan enam adalah sama dengan tempoh persekolahan mengikut kalendar persekolahan yang dilaksanakan pada masa ini. Peruntukan waktu pengajaran juga adalah sama seperti jadual waktu persekolahan yang sedia ada bagi tingkatan enam, iaitu lapan (8) waktu seminggu bagi setiap mata pelajaran (1 waktu pengajaran = 40 minit). Oleh itu, sistem pentaksiran baharu STPM ini tidak menganggu dan tidak mengubah sistem persekolahan sedia ada.

Dari segi penawaran bilangan mata pelajaran juga tidak berubah, iaitu masih 23 mata pelajaran yang ditawarkan seperti yang berikut:

Bil. Kod Mata Pelajaran Bil. Kod Mata Pelajaran
1 900 Pengajian Am 13 946 Pengajian Perniagaan
2 910 Bahasa Melayu 14 948 Perakaunan
3 911 Bahasa Cina 15 950 Mathematics (M)
4 912 Bahasa Tamil 16 954 Mathematics (T)
5 913 Bahasa Arab 17 956 Further Mathematics
6 920 Literature in English 18 958 Information and Communications Technology
7 922 Kesusasteraan Melayu Komunikatif
19 960 Physics
8 930 Syariah
20 962 Chemistry
9 931 Usuluddin
21 964 Biology
10 940 Sejarah
22 966 Sains Sukan
11 942 Geografi
23 970 Seni Visual
12 944 Ekonomi

Dari segi kandungan pengajian dalam sistem ini, kandungan pengajiannya dibahagikan kepada tiga bahagian kurikulum berdasarkan kelompok tajuk atau mengikut kesesuaian bidang kajian disiplin berkenaan untuk mengisi tiga penggal, iaitu Penggal 1, Penggal 2, dan Penggal 3 dalam tempoh pengajian selama 1 tahun. Pentaksiran pencapaian pelajar akan dijalankan pada setiap penggal dan keputusan peperiksaan juga akan dikeluarkan pada setiap penggal, manakala keputusan keseluruhan peperiksaan STPM adalah berdasarkan gabungan keputusan terbaik bagi ketiga-tiga penggal.

Aspek kemahiran insaniah (soft skills) akan diterapkan dalam kurikulum sistem ini, yang antaranya meliputi kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, kepemimpinan, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengurusan maklumat, etika, dan lain-lain.


Dalam aspek pentaksiran pula, dua kaedah pentaksiran akan dijalankan, iaitu

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dengan wajaran 20% hingga 40%, dan peperiksaan akhir berpusat dengan wajaran 60% hingga 80%. (Peratusan wajaran berbeza mengikut mata pelajaran).

PBS merupakan kerja kursus yang terdiri daripada kerja amali, kerja lapangan/kajian luar, dan kerja projek/tugasan. Soalan/tugasan kerja kursus akan disediakan oleh MPM. Kerja kursus akan dilaksanakan sama ada pada setiap penggal atau pada penggal tertentu sahaja mengikut keperluan mata pelajaran. Pemeriksaan PBS akan dibuat oleh guru mata pelajaran sendiri bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan, manakala pemantauan dan penyelarasan PBS akan dikendalikan oleh MPM sama ada di peringkat zon atau peringkat pusat. Bagi sekolah swasta dan calon persendirian, pemeriksa PBSnya akan dilantik oleh MPM. MPM juga akan menyediakan Garis Panduan PBS bagi setiap mata pelajaran untuk memberi panduan dan rujukan kepada semua yang terlibat dalam pengendalian PBS demi jaminan kualitinya.

Peperiksaan akhir berpusat akan ditadbirkan pada hujung setiap penggal. Kertas peperiksaan akan disediakan dan dibekalkan oleh MPM dan pemeriksaan skrip jawapan akan dijalankan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM seperti amalan sekarang.

Sistem penggredan dalam sistem pentaksiran baharu STPM adalah sama dengan sistem yang sedia ada. Skor (peringkat kertas peperiksaan atau komponen mata pelajaran) yang diperoleh oleh pelajar dalam setiap penggal akan dijumlahkan untuk menentukan gred keseluruhan mata pelajaran. Tiada prasyarat kelulusan gred minimum dalam sesuatu penggal untuk melayakkan pelajar mengikuti pengajian pada penggal yang berikutnya.

Satu kelebihan dalam sistem ini ialah pelajar dibenarkan untuk memperbaiki keputusan peperiksaan akhir Penggal 1 dan/atau Penggal 2 dengan menduduki semula peperiksaan akhir bagi penggal berkenaan pada hujung Penggal 3 (hujung tahun). Pelajar yang tidak mencapai keputusan yang baik bagi Penggal 3 boleh juga menduduki semula peperiksaan akhir Penggal 3, iaitu selepas keputusan Penggal 3 dikeluarkan. Keputusan keseluruhan peperiksaan STPM baharu ini adalah berdasarkan gabungan keputusan terbaik bagi ketiga-tiga penggal.


Sistem ini juga diharapkan dapat menjadikan pengajian tingkatan enam lebih menarik dan lebih banyak pelajar akan mengikuti pengajian prauniversiti ini. Selain itu, beban bagi pelajar untuk mempelajari kandungan kurikulum adalah kurang dan mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik bagi setiap penggal kerana skop pengajian yang dinilai pada setiap penggal adalah pada skala kecil.

Pengenalan kepada PBS dalam sistem ini adalah selari dengan hasrat KPM untuk membangunkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek serta memperluaskan peluang pendidikan kepada semua yang berpotensi. Hal ini juga berketepatan dengan hasrat KPM untuk memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian agar lebih holistik dengan menitikberatkan pendidikan berasaskan hasil (outcome-based education) yang lebih berfokuskan pelajar dan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan.

Dari segi standard dan pengiktirafan, pentaksiran baharu STPM adalah sama dengan STPM sedia ada. Pada umumnya, kandungan kurikulum tidak berubah. Wakil Cambridge Assessment (CA), United Kingdom akan turut serta dalam Jawatankuasa Penetapan Darjah STPM baharu ini bagi penentuan keputusan STPM. Wakil CA ini akan memberikan pandangannya mengenai analisis keputusan peperiksaan STPM baharu bagi setiap kertas, dan membuat keputusan bersama sebagai satu persetujuan dan pengiktirafan. Selain daripada itu, Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia juga telah maklum tentang pelaksanaan Sistem Pentaksiran Baharu STPM ini.


Pelaksanaan sistem ini diharapkan dapat mengangkat martabat dan memperkasakan pengajian peringkat prauniversiti di tingkatan enam supaya ia lebih berkualiti dan menarik serta dapat mentransformasikan pentaksiran dan penilaian peperiksaan STPM yang lebih holistik.


Dengan pelaksanaan sistem ini akan membolehkan pelajar menyesuaikan diri kepada sistem pengajian tinggi di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terutama dari segi membina kemahiran mengurus diri secara berdikari. Penilaian aktiviti di peringkat sekolah turut membolehkan pelajar menjalankan kajian secara persendirian dan berkumpulan manakala pentaksiran berpusat akan menjurus kepada penyediaan pelajar ke arah sistem pendidikan yang terdapat di IPT.


Sistem pentaksiran yang mesra pelajar ini dihasratkan dapat memberi peluang kepada pelajar untuk memperbaiki dan meningkatkan keputusan akademik mereka bagi melayakkan diri ke IPT dan membuka luas peluang pendidikan kepada semua warga Malaysia yang berpotensi.


Maklumat lanjut mengenai Sistem Pentaksiran Baharu STPM ini boleh dilayari melalui portal MPM www.mpm.edu.my


Sistem Penggredan STPM

Gred Kertas Gred Mata
Pelajaran NGMP Tahap Pencapaian
A 4.00 Lulus Penuh
A– 3.67 Lulus Penuh
B+ 3.33 Lulus Penuh
B 3.00 Lulus Penuh
B– 2.67 Lulus Penuh
C+ 2.33 Lulus Penuh
C 2.00 Lulus Penuh
C– 1.67 Lulus Sebahagian
D+ 1.33 Lulus Sebahagian
D 1.00 Lulus Sebahagian
F 0.00 GagalKalendar Akademik

Kalendar akademik sesi 2012/2013 bagi Sistem Pentaksiran Baharu STPM untuk negeri Perlis,

Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak, dan Wilayah Persekutuan Putrajaya:Penggal
Persekolahan
Tingkatan Enam Aktiviti Tarikh Mula – Tarikh Akhir Bilangan Hari
1 Kuliah 11 Jun – 17 Ogos 2012 50
Cuti pertengahan
penggal 18 Ogos – 26 Ogos 2012 9
Kuliah 27 Ogos – 2 Nov 2012 51
Peperiksaan akhir Penggal 1: 5, 6, 7, dan 8 November 2012 4
Cuti akhir penggal 10 Nov 2012 – 1 Jan 2013 53

Kalendar akademik sesi 2012/2013 bagi Sistem Pentaksiran Baharu STPM untuk negeri Kedah,

Kelantan, dan Terengganu:


Penggal
Persekolahan
Tingkatan Enam Aktiviti Tarikh Mula – Tarikh Akhir Bilangan Hari
1 Kuliah 10 Jun – 16 Ogos 2012 50
Cuti pertengahan
penggal 17 Ogos – 25 Ogos 2012 9
Kuliah 26 Ogos – 1 Nov 2012 51
Peperiksaan akhir Penggal 1: 5, 6, 7, dan 8 November 2012 4
Cuti akhir penggal 9 Nov 2012 – 31 Dis 2012 53

Nota: Tarikh-tarikh di atas tertakluk kepada perubahan, manakala kalendar penggal 2 dan 3

sesi persekolahan tingkatan enam tahun 2012/2013 akan dikeluarkan dalam portal MPM www.mpm.edu.my.


Kadar Yuran

(a) Yuran Asas RM120.00

(b) Yuran setiap mata pelajaran RM 90.00

(c) Caj menduduki semula peperiksaan akhir per kertas RM 50.00


Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan dikecualikan daripada membayar yuran ini. Walau bagaimanapun, calon yang ingin menduduki semula peperiksaan akhir sesuatu penggal akan dikenakan caj sebanyak RM50.00 per kertas.

NEW SYSTEM STPM PENTAKSIRAN

In accordance with the Education Transformation Programme, beginning in 2012, the Malaysian Examinations Council (MMC) to perform a new assessment system for the empowerment of STPM education program in the sixth form. existing STPM examination conducted according to the sixth form study period for one year. The period of this study consists of six levels that include a second term under the school, and sixth on the cover of his first term and second term in the school. Examination of the sixth study was to measure and evaluate the performance of students who carried out entirely through the STPM examination at the end of study in November and December. In 2012, the STPM examination will be conducted in two modes. The first mode is the STPM examination of existing systems for students who are sixth on the year 2012. This is the last batch of students will end the existing system STPM. second mode is for the six students in 2012, they were the first cohort of the new assessment system that will take STPM exam first school sixth term in November 2012 and also for the first time School Based Assessment (PBS) was introduced to 19 sixth-form subjects.

STPM new assessment system is very meaningful ideas by former Chief Executive of MMC, Tuan Haji Omar bin Abu Bakar (2005-2011). In the new assessment system STPM, the duration of the sixth form is the same as the school as implemented in the school calendar this time. Allocation of teaching time is the same as the school timetable in place for the sixth form, which is eight (8) hours per week for each subject (1 lesson = 40 minutes time). Therefore, the new assessment system does not interfere with STPM and does not change the existing school system.

the supply side the number of subjects did not change, that is still 23 subjects offered as follows: Bills. Subject Code Bill. Subject Code 1900 General Studies Business Studies 13 946 2 910 14 948 Accounting Malay Chinese 3911 15 950 Mathematics (M) 4912 16 954 Tamil Language Mathematics (T) 5913 17 956 Further Arabic Mathematics in Literature 6920 English 18 958 Information and Communications Technology Communicative Malay 7922 Physics 19 960 8 930 Shariah 20 962 Chemistry 9931 Usuluddin Biology 21 964 10 940 History of Sports Sciences 22 966 11 942 Geographic Visual Arts 23 970 12 944 Economy In terms of learning content in the system , the contents of study curriculum is divided into three groups based on subject or field of study to suit their respective disciplines to fill the three terms, namely Division 1, Division 2 and Division 3 in the period of study for a year. Assessment of student achievement will be conducted on each term and the results will be issued in each term, while the overall STPM results are based on the best combined results of these three terms. aspects of soft skills (soft skills) will apply in the curricula of this system, some of which include communication skills, teamwork, leadership, critical thinking, problem solving, information management, ethics, and others. In terms of assessment, the two methods of assessment will be carried out, the School Based Assessment (PBS) with a weighted 20% to 40% , and final exam center with weights 60% to 80%. (Weighted percentages vary according to the subjects). PBS is of course work consisting of practical work, field work / field research, and project work / assignments. Questions / coursework assignments will be provided by the MMC. Course work will be carried out either on each term or in specific terms as required subjects. PBS examination will be made ​​by the teachers themselves subject to government and government-aided schools, while monitoring and coordination will be handled by the MMC PBS either at the zone level or federal level. For private schools and private candidates, the examiner will be appointed by the MEC PBSnya. MMC will provide PBS Guidelines for each subject to provide a reference for all those involved in the operation of the PBS in order to guarantee quality. final examination will be administered centrally by the end of each term. This paper will be prepared and supplied by the council and examination answer scripts will be conducted by an inspector appointed by the MEC as currently practiced. grading system in STPM new assessment system is similar to the existing system. Score (or component level examination papers of subjects) acquired by students in each term will be aggregated to determine the overall grade subjects.

There is no minimum grade in the prerequisite approval of a term to qualify the students to study at the next term. One advantage of this system is that students are allowed to improve the Division 1 final examination results and / or Division 2 of the re-sitting the end of term at the end of Chapter 3 (end of year). Students who do not achieve good results for the Division 3 can also re-sitting the end of Division 3, Division 3 of the decision issued. The overall results of this new STPM is based on the best combined results of these three terms. system is also expected to make learning more interesting and sixth form students will be more studies would be this. In addition, the burden for students to learn curriculum content is less and they have greater opportunities to obtain better results for each term as the scope of study in each term is evaluated on a small scale. Introduction to the PBS in this system is consistent with MOE desire to develop a balanced human capital in terms of physical, emotional, spiritual and intellectual as well as expand educational opportunities to all potential customers. It is also consistency with the intention of MOE to strengthen assessment and evaluation system to be more holistic with emphasis on outcome-based education (outcomes-based education) are more focused on students and not too exam-oriented. In terms of standards and accreditation, the new assessment is equal to STPM STPM existing. In general, the curriculum content is not changed.

Representative of Cambridge Assessment (CA), United Kingdom will participate in the Standard Setting Committee for the determination of the new STPM STPM results. CA representative will give his views on the analysis of new STPM examination results for each paper, and make decisions together as one agreement and recognition. In addition, the Student Entry Management Division, Department of Higher Education, Ministry of Higher Education Malaysia has also been informed about the implementation of this STPM New Assessment System. Implementation of this system is expected to promote and strengthen the pre-university level study in the sixth form so that it is better quality, attractive and can transform the assessment and evaluation of a more holistic STPM. With the implementation of this system will enable students to adapt to the higher education system in Institutions of Higher Learning (IHL), especially in terms of developing skills to manage themselves independently. Assessment activities at the school also allows students to conduct research independently and collectively, while the assessment will lead to the provision of centralized student towards education system available in the institution. student-friendly assessment system is designed to give students the opportunity to improve and upgrade their academic results to qualify for the higher education and widening educational opportunities to all Malaysians potential. More information about New STPM Assessment System can be accessed through the portal MPM www.mpm.edu.my STPM Grading System

No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara