Social Icons

-

Saturday, February 4, 2012

Program Sekolah Selamat


Program Sekolah Selamat dilancarkan di sekolah-sekolah di Malaysia bagi membendung masalah disiplin para pelajar. Warga sekolah di Malaysia bermaksud guru, pelajar, kakitangan sokongan, pentadbir sekolah, kaunselor dan sebagainya.

Setiap warga sekolah mestilah mempunyai kesedaran tentang keselamatan dan diterjemahkan melalui sikap dan tingkahlaku sensitif, prihatin dan tanggungjawab profesional untuk menjamin suasana pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Penglibatan Warga Sekolah

 • Pentadbir dan guru bertugas di pintu masuk dan kawasan bangunan sebelum dan selepas persekolahan.
 • Warga sekolah dapat membuat jangkaan awal apa jua masalah yang akan timbul
 • Kehadiran guru di setiap kawasan tempat dan bilik khas.
 • Warga sekolah di minta membantu mengawal trafik di dalam dan di luar sekolah semasa dan selepas sekolah.
 • Warga sekolah digalakkan mengawasi dan makan di kantin sekolah
 • Guru diminta berada bersama pelajar pada setiap program dan aktiviti sekolah
 • Warga sekolah perlu memantau tandas, bilik-bilik khas dan kawasan-kawasan persekitaran sekolah sepanjang masa.
 • Guru perlu membantu pelajar semasa dan selepas waktu persekolahan
 • Warga sekolah dilatih mengatasi sebarang krisis yang berlaku dan memahami tanggungjawab terhadap pencegahan dan menghadapi kecemasan
 • Guru berbincang dalam kelas dan setiap program dalam menerap kesedaran dan keselamatan di sekolah.
 • Warga sekolah bertanggungjawab melaksanakan polisi untuk menentukan keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum sepanjang masa persekolahan.
 1. Warga sekolah membuktikan ada komintmen dalam penerapan budaya dan suasana pembelajaran.
 2. Pentadbir dan guru dikehendaki memanggil pelajar dengan nama.

Latihan dalam perkhidmatan

Latihan dalam perkhidmatan adalah program dan aktiviti bertujuan untuk memaklumkan warga sekolah berkaitan dengan plan, prosedur dan tanggungjawab dalam mengekalkan iklim sekolah selamat. Sekolah diminta memberikan pertimbangan masa dan sumber dalam melaksanakan latihan ini. Antara tajuk dan aktiviti yang bersesuaian dengan latihan adalah plan menangani krisis, kesedaran terhadap pencegahan dadah, gangterism, senjata berbahaya, penglibatan warga sekolah dalam menghadapi penyelesaian konflik, mengurangkan tingkahlaku ganas dan pembimbing rakan sebaya. Warga sekolah juga bertanggungjawab mengelak, mengurus dan bertindak balas terhadap setiap krisis yang timbul.

 1. Memberi masa dan sumber yang mencukupi dalam latihan perkhidmatan untuk warga sekolah untuk memastikan supaya tidak berlaku keganasan di sekolah
 2. Melibatkan orang awam, pegawai penguatkuasa, kesihatan, bomba dan agensi-agensi kecemasan dalam latihan di sekolah tersebut
 3. Mengekalkan kesedaran secara berterusan kepada warga sekolah dalam memainkan peranan masing-masing dalam menghadapi sebelum dan selepas krisis.
 4. Program orientasi kepada staf baru tentang polisi, prosedur dan tanggungjawab ke arah sekolah selamat
 5. Mengadakan latihan untuk memastikan keberkesanan tindakan plan krisis sekolah dilaksanakan
 6. Warga sekolah ini menunjukkan komitmen dan kefahaman yang bersesuaian terhadap perkara-perkara berikut :
   • Kehadiran pelawat
   • Penyalahgunaan bahan
   • Penculikan
   • Penggunaan senjata
   • Pelajar bermasalah
   • Gangguan fizikal/seksual
   • Kewujudan gangster
   • Hak dan tanggungjawab sekolah
   • Kehadiran warga sekolah
   • Pemberitahuan maklumat
   • Menangani masalah penceroboh
   • Laporan kejadian
   • Vadalisme
   • Akta-Akta Jenayah
   • Pemeriksaan mengejut

Arahan

Pendedahan bagi menangani konflik secara berkesan dapat dilaksanakan melalui kursus dan latihan. Ia boleh disampaikan kepada ibu bapa, pelajar dan warga sekolah. Antara kandungannya meliputi kemahiran cara berkomunikasi, penyelesaian masalah, Kemahiran membuat keputusan, empati, mengenalpasti kewujudan gangter, kemahiran perundangan dan lain-lain. Aktiviti berbentuk arahan bermula daripada informal kepada formal dan dari perancangan dan pelaksanaan.

 1. Warga sekolah secara umum menyedari dan menghargai akan kepentingan arahan dalam bidang ini.
 2. Warga sekolah menerima latihan-latihan dalam bidang penyelesaian konflik, perantara dan topik yang berkaitan
   • Pengurangan pencerobohan
   • Pendidikan perwatakan
   • Penyelesaian konflik
   • Penindasan/campurtangan gang.
   • Tingkah laku
   • Perantaraa ( orang tengah ).
 1. Latihan kepada ibu bapa dalam bidang ini
 2. Arahan dan peluang pembelajaran pelajar disediakan melalui:
   • Intergrasi dalam kursus sedia ada
   • Model/demostrasi oleh guru dalam arahan kelas.
   • Unit arahan dalam kursus dan arahan peringkat tingkatan/darjah.
   • Kursus mengikut kemampuan kendiri.
 1. Program lanjutan (Contoh : bimbingan dan kaunseling, pengalaman kerja dan penggunaan alat serta kemudahan sekolah ) ditawarkan untuk menyediakan keperluan keselamatan bagi pelajar.

Kerjasama pihak luar

Perkongsian sekolah pintar sekolah dan komuniti menerangkan keberkesanan dalam komuniti, kerjasama dan penglibatan antara sekolah dan badan-badan social dalam usaha mencegah contohnya program mencegah keganasan, pengkuatkuasaan undang-undang, agensi kecemasan, bomba dan agensi belia untuk meningkatkan keselamatan sekolah.

 1. Melibatkan pengkuatkuasaan undang-undang di kalangan ahli-ahli dalam sekolah dan perkembangan plan krisis dan tindak balasnya
 2. Koordinasi pelan kecemasan antara agensi – polis, bomba, perubatan,
 3. Tindak balas segera dan pengawasan yang tepat
 4. Melibatkan penguatkuasa undang-undang dan berkongsi sama merangka kurikulum dan arahan , aktiviti pencegahan dan latihan dalam perkhidmatan.
   • Adakan program “Katakan Tidak”.
   • Adakan program “Cuma Lima Minit Anti Dadah”.
   • Adakan program “PINTAR”.
   • Adakan program “SEJADAH”.
 1. Bekerjasama dengan agensi yang mempunyai kepakaran dan kemahiran bagi menghadapi bencana alam dan memberi bantuan.
 2. Melaksanakaan plan tindakan mengatasi ponteng secara menyeluruh
 3. Menaja atau melibatkan diri dalam program pencegahan jenayah
 4. Melibatkan diri dalam program sedia ada dengan pihak polis
 5. Memberikan plan sekolah kepada pihak polis
 6. Memastikan warga sekolah dan polis memahami peraturan masing-masing apabila polis dipanggil kesekolah

Kelab Pencegahan Jenayah

Sekolah boleh menubuhan kelab pencegahan jenayah melalui kempen keselamatan yang berterusan. Kelab tersebut merupakan badan sukarela yang dilaksaanakan oleh pertubuhan bagi mengurangkan salahlaku jenayah dan meningkatkan kawalan serta keselamatan.

 • Tujuan :
 1. Program ke arah meningkatkan kesedaran pelajar terhadap peraturan dan tanggungjawab sekolah
 2. Berusaha menukar pandangan pelajar supaya tidak lalai terhadap tanggungjawab mereka dan melapurkan situasi yang tidak menyenangkan
 • Tindakan
 1. Menubuhkan Kelab-kelab
 • Menjalankan aktiviti penerangan melalui poster, video dan kempen anti vandelism
 • Mengadakan tayangan filem dan pengedaran maklumat.
 • Berusaha untuk mengawal kelakuan curang (kurang jujur)
 • Membantu sekolah dalam penyeliaan aktiviti
 1. Mengadakan program pencegahan jenayah
 2. Mengenalpasti paraturan yang tidak tidak jelas dalam menangani masalah yang akan terjadi
 3. Melatih pelajar membantu pemantauan kawasan sekolah
 4. Warga sekolah menyokong dan menghargai program-program keselamatan dan berkaitan dengan pencegahan dadah yang ditaja oleh pelbagai pihak.
 5. Mempunyai prosedur tertentu apabila menerima sesuatu maklumat/tanda-tanda awal

Kawalan keselamatan

Kawalan Keselamatan adalah bermaksud persekitaran yang menunjukkan wujudnya kesedaran dan kawalan terhadap keselamatan serta mewujudkan rasa bebas dari ancaman keselamatan. Iklim yang selamat dan selesa menggambarkan wujudnya perancangan keselamatan sekolah melalui kawalan, sistem komunikasi, pengawasan, lencana pengenalan diri, kad kebenaran, tanda nama pelawat dan kawalan dari pengawal keselamatan.

 1. Semua warga sekolah, jabatan, unit, pelajar dan ibubapa sedar akan perlunya kawalan keselamatan
 2. Semua warga sekolah perlu tahu mengambil tindakan selanjutnya
 3. Pengawal keselamatan dan individu sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlaku.
 4. Menyediakan Poster, buletin mengenai tatacara pelawat masuk ke kawasan sekolah
 5. Pengenalan melalui pas pelawat melalui tanda nama dan uniform`
 6. Kawalan kemasukkan ke sekolah dikawal melalui pengenalan diri
 7. Menyediakan Sistem komunikasi contohnya sistem interkom dan litar tertutup

Peranan Ibu Bapa

Ibu bapa dan penjaga menunjukkan rasa sifat kepunyaan dan bangga terhadap sekolah melalui sokongan, penglibatan dan penyertaan sebagai rakan kongsi dalam aktiviti sekolah selamat. Contoh perkongsian adalah merupakan program keibubapaan secara sukarela contonya rondaan keselamatan, bantuan, pemantauan dan program pendidikan keibubapaan dimana ibu bapa belajar kemahiran menolong, menerima khidmat kaunseling, belajar berkenaan akibat tingkah laku keganasan di sekolah.

 1. Ibu bapa sentiasa diberitahu tentang program sekolah selamat, pelan, dan prosedur tindakan dan juga peranan dan tangungjawab mereka
 2. Membuat tinjauan dan mengadakan perbincangan dengan ibu bapa bagi menentukan tanggapan mereka berhubung dengan keselamatan sekolah dan hubungan dengan jenayah pelajar
 3. Melibatkan ibubapa dalam pembangunan polisi sekolah selamat dan menjadi ahli dalam jawatankuasa sekolah selamat
 4. Melibatkan ibu bapa sebagai tenaga pengiring (chaperones) dan membantu dalam menjalankan rondaan keselamatan dan program pengawasan jenayah
 5. Mengiktiraf ibu bapa sebagai rakan dalam memastikan sekolah selamat melalui pendidikan keibubapaan dan kaunseling
 6. Menggalakan ibu bapa bertanggungjawab dalam memantau tingkah laku dan permasalahan pelajar
 7. Memberi khidmat kaunseling kepada ibu bapa yang anak mereka mempunyai potensi negatif ke arah keganasan

Pegawai Personal

Pegawai Personal ialah seorang yang ditugaskan bertanggungjawab untuk memimpin, menyelaras dan membantu dalam memastikan persekitaran sekolah selamat wujud. Personalia tersebut mungkin seorang pengawal keselamatan, pentadbir sekolah atau seorang guru yang ditugaskan untuk melaksanaan peranan ini.

 1. Pegawai keselamatan sekolah ada sepanjang masa persekolahan dan dalam semua program sekolah
 2. Pegawai yang dilantik merupakan seorang yang faham berhubung dengan tanggungjawab keselamatan pelajar ibu bapa.
 3. Personal keselamatan bertanggungjawab menjalankan kawalan keselamatan mengawal, menyelia termasuk juga tanggungjawab mengurus krisis
 4. Personal keselamatan mengadakan hubungan baik agensi dengan pengkuakuasa undang-undang tempatan, pegawai undang-undang dan pelajar
 5. Personal keselamatan dilibatkan dalam jawatankuasa sekolah selamat dan latihan dalam perkhidmatan
 6. Personal keselamatan menerima latihan yang mencukupi untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberi
 7. Personal keselamatan adalah merupakan sebahagian daripada keluarga yang merangkumi warga sekolah dan ibu bapa

Penilaian

Penilaian / Instrumen ini boleh digunakan oleh semua pihak untuk untuk menilai tahap pelaksanaan Program Sekolah Selamat di semua sekolah dan membuat cadangan dan membantu pihak sekolah untuk

 • menentukan tahap persediaan membenteras jenayah,
 • menganalisa potensi berlakunya masalah,
 • mengenalpasti dan menentukan kaedah intervensi dan pencegahan,
 • mengurus dan respon kepada krisis apabila ia berlaku, dan
 • menyediakan maklumat asas untuk membina pelan sekolah selamat.

Maklumat hasil dari analisa Penilaian / Instrumen ini akan membantu menyediakan proses yang sistematik untuk mengkaji semula dan membina prosidur Sekolah Selamat.

Di samping itu maklumat ini juga boleh digunakan sebagai rujukan dan bahan untuk program latihan dalam perkhidmatan kepada Pengetua, Guru Besar dan guru-guru yang terlibat dengan Program Sekolah Selamat.

Format Penilaian / Instrumen

Penilaian / Instrumen yang dibina adalah dalam bentuk yang memerlukan respon kepada masalah, keperluan dan intervensi yang mana setiap pernyataan

 • diberi definisi
 • diberi ciri-ciri yang merujuk kepada sekolah selamat
 • memerlukan respon jenis kuantitatif dan juga penilaian verbal untuk menentukan sesuatu masalah
 • menyediakan sumber kepada maklumat lanjut

Perlu ditegaskan bahawa semua respon terhadap Penilaian / Instrumen ini hendaklah diperolehi secara sukarela tanpa menimbulkan sebarang kesangsian di pihak responden.

Jawatankuasa

Bagi melicinkan pelaksanaan Sekolah Selamat, sekolah hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Sekolah Selamat (JKSS) yang keahliannya terdiri daripada wakil sekolah, ibu bapa, agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Tugas utama jawatankuasa ini ialah memantau keperluan keselamatan di sekolah yang bertujuan untuk mengenalpasti masalah, mencadang program/polisi sekolah selamat dan membantu dalam mengurusan sebelum dan selepas krisis berlaku. Jawatankuasa ini juga boleh bertindak sebagai jawatankuasa pemandu untuk penilaian kendiri dan perancangan.

 • Jawatankuasa yang berfungsi dan tanggungjawabnya sama seperti yang dinyatakan dalam polisi sekolah.
 • Ahli Jawatankuasa terdiri dari wakil-wakil ibu bapa, guru, polis, JKKK, bomba dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang releven.
 • Jawatankuasa kerap mengadakan perjumpaan untuk membincangkan masalah, keperluan, program dan tanggungjawab untuk keselamatan sekolah.
 • Jawatankuasa mempunyai hubungan yang rapat dengan murid.
 • Jawatankuasa mempunya kredibiliti yang baik di kalangan masyarakat sekitar sekolah, ibu bapa dan pihak berkuasa tempatan.
 • Jawatankuasa menjalankan dan mengambil bahagian dalam latihan keselamatan di sekolah.
 • Jawatankuasa mengadakan pemanatauan keselamatan secara berterusan.

Kes Disiplin di Sekolah

 • Mencuri
 • Mencederakan orang
 • Kenakalan
 • Buli
 • Gangguan Fizikal
 • Gangguan Verbal
 • Gangguan Perkauman
 • Gangguan Seksual
 • Dadah
 • Arak
 • Pergaduhan
 • Menceroboh
 • Vandalisme
 • Samseng
 • Kemalangan berjalan kaki
 • Kemalangan motosikal
 • Kemalangan kereta
 • Kemalangan semasa aktiviti kokurikulum
 • Kemalangan bas
 • Kemalangan semasa aktiviti sukan
 • Membakar
 • Menyerang – Pelajar dan staf
 • Bahan letupan dan Ugutan bom
 • Pelancoan
 • Kematian: Membunuh diri, pembunuhan
 • Tunjuk perasaan
 • Dadah, termasuk alkohol
 • Pergaduhan
 • Gangsterisme / hooliganisme
 • Jenayah perkauman
 • Kes tebusan
 • Pencerobohan
 • Penculikan
 • Pencabulan
 • Bencana alam
 • Kerosakan harta benda
 • Rompakan
 • Tembak – menembak
 • Senjata

Pelan Pengurusan Krisis

Pelan Pengurusan Krisis (PPK) merupakan pelan khusus dan komprehensif yang digunakan dalam menghadapi suasana kecemasan dan langkah-langkah perlu selepas insiden. Pelan ini telah sedia maklum oleh semua kakitangan sekolah. Peranan dan tanggungjawab kakitangan semasa dan selepas krisis dijelaskan dengan terperinci. Krisis tersebut merangkumi kemalangan, tembak-menembak, kes tebusan, penggunaan senjata api, kebakaran, ugutan bom, bencana alam, kematian, bunuh diri, tunjuk perasaan, pencerobohan dan sebagainya.

Setiap sekolah mestilah mempunyai pelan tindakan yang diketahui oleh semua staf dan dimaklumkan dari masa ke semasa bagi mengenalpasti :

 • pelbagai situasi termasuk yang di luar jangkaan.
 • saluran komunikasi kepada Pengetua / Guru Besar.
 • saluran dan isyarat-isyarat supaya staf berwaspada.
 • agihan tugas untuk melaksanakan tanggungjawab dalam aspek tertentu.
 • kawasan penempatan semula pelajar
 • prosedur memindahkan pelajar dalam situasi tertentu.
 • pegawai yang dipertanggungjawabkan.
 • senarai nombor telefon agensi-agensi yang boleh dihubungi semasa kecemasan.
 • langkah-langkah pemberitahuan ibu bapa cara memindahkan pelajar.
 • polisi dan prosedur bagi mengendalikan pihak media.
 • tanggungjawab menyimpan rekod kejadian.

Tindakan Pentadbir

 • Mengenalpasti tempat ibu bapa mengambil dan menghantar anak-anak mereka.
 • Menyediakan satu pelan yang jelas dan ringkas kepada semua kakitangan.
 • Pelan tersebut merangkumi aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar sekolah.
 • Menyatupadukan perkhidmatan satu pasukan pengurusan krisis yang terdiri daripada Ketua bidang dan staf ( terutamanya kakitangan pejabat dan pekerja am ) yang kedua- duanya berfungsi sebagai satu kumpulan penasihat sebelum dan semasa krisis dan juga sebagai satu pasukan pengurusan.
 • Mengenalpasti individu yang terlatih dalam CPR dan pertolongan cemas serta bilik pertolongan cemas.
 • Pastikan orang-orang yang berkenaan melibatkan diri dan prihatin terhadap perkembangan pelan tindakan serta bertanggugjawab dalam perlaksanaan pelan-pelan tersebut.
 • ibu bapa / penjaga
 • murid
 • media
 • polis
 • perkhidmatan kesihatan
 • bomba
 • PIBG
 • ketua bidang
 • Pekerja am
 • Guru Kaunseling
 • Pentadbir
 • lain-lain

Tindakan Selepas Krisis

Pihak sekolah akan menghadapi pelbagai reaksi dari pelbagai pihak dalam usaha menangani krisis yang berlaku .Kata-kata cemuhan dan sikap pesimis komuniti akan melengahkan proses pemulihan krisis tersebut.

 • Mempastikan pengurus sekolah bersedia untuk mengetuai di dalam segala urusan menangani sesuatu krisis.
 • Menyedarkan kakitangan tentang keperluan menyampaikan maklumat yang tepat kepada ibu bapa, staf, pelajar, komuniti dan pihak media seberapa segera selepas kejadian.
 • Mempunyai Pengurus yang sentiasa menyedari tentang keperluan dan peranannya dalam hubungan dengan pihak media.
 • Sentiasa komited memulakan sesi persekolahan seawal mungkin selepas krisis.
 • Menyediakan kumpulan sekolah selamat dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti seperti berikut: ( Tandakan (/) atau beri kadar mana-mana yang berkenaan.)
 • Menziarahi mangsa yang cedera dan yang sedang berkabung.
 • Mengadakan majlis kesyukuran / upacara keagamaan bagi meringankan beban yang ditanggung.
 • Sentiasa mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelajar dari aspek emosi dan fizikal serta menjaga nama baik sekolah.
 • Menyedari tentang kepentingan hubungan yang baik dengan masyarakat melalui polisi dan perancangan yang dibuat.
 • Mempunyai kepimpinan yang menghargai kepentingan hubungan rapat dengan pemimpin agama serta agensi-agensi luar dalam kes-kes yang melibatkan kematian dan trauma yang teruk.
 • Menyediakan kakitangan yang sentiasa perihatin akan pihak yang boleh dihubungi bagi mendapatkan bantuan .
 • Mempunyai kesedaran akan kepentingan perkhidmatan kaunseling yang profesional untuk pelajar, guru dan kakitangan .
 • Berkongsi kepimpinan dan bekerjasama dengan komuniti, agensi-agensi lain, kumpulan yang berkepentingan termasuklah kumpulan keagamaan , perundangan ,media dan agensi-agensi perkhidmatan.
 • Menyimpan satu senarai kaunselor yang bertauliah dan melantik seorang staf untuk menyelaraskan sesi kaunseling.

Karenah Media Massa

Kesulitan pihak sekolah menghadapi pihak media akan lebih ketara apabila terdapat percanggahan yang timbul, manakala pengurus sekolah mempunyai tanggungjawab untuk membela pelajar, suasana pembelajaran, imej sekolah serta kakitangannya, terutama mangsa dan mereka yang disyaki. Sekiranya tidak ditangani sebaik mungkin akan menyebabkan percanggahan keputusan, yang boleh menimbulkan keretakan hubungan pihak media dan sekolah. Adalah menjadi tanggungjawab pengurus sekolah atau wakil untuk menjalin hubungan yang kondusif dengan media.

 • Lantik seorang penyelaras media yang dipertanggungjawabkan untuk mengatur sidang akhbar.
 • Kordinator media menyediakan prosedur-prosedur untuk sekolah/ pihak media termasuklah menetapkan tempat temubual dan syarat-syarat temubual kepada pelajar, staf, masa dan tempat peralatan pihak media.
 • Kordinator media mempastikan kemudahan sekolah dalam keadaan selamat dan melindungi pelajar dan staf daripada gangguan wartawan dan juru kamera.
 • Mempunyai satu polisi yang melarang penyiaran nama-nama mangsa atau individu yang dituduh sebelum diberitahu kepada ibu bapa dan diberi kebenaran oleh pihak berkuasa.
 • Kordinator menghargai kehendak dan peranan pihak media; cuba memenuhi kehendak mereka; dan dengan spontan, konsisten dan bersikap adil dengan pihak media.
 • Kordinator yang bertanggungjawab dalam penyediaan siaran berita berkala dengan jelas.

Senarai Semak

 • maklumat hot line
 • program pendidikan keibubapaan
 • kawalan pergerakan
 • program sukarela ibu bapa
 • sistem penggera
 • pusat sumber ibu bapa
 • pemeriksaan bangunan sekolah dan persekitaran
 • tanda arah bangunan
 • pelan mengosongkan bangunan
 • latihan mengosongkan bangunan
 • penilaian iklim sekolah
 • prosedur tutup sekolah
 • kaunselor dan pekerja sosial
 • kod tingkah laku
 • pencegahan jenayah
 • pelan pengurusan krisis
 • kumpulan pengurusan krisis
 • program / arahan kurikulum ( contoh : agresif , konflik, pembimbing rakan sebaya dan PROSTAR , PINTAR )
 • Ujian urin
 • Pemantauan secara elektronik
 • Peralatan kecemasan
 • Penapisan pekerja / screening
 • Pagar dan sempadan
 • Pas / lencana kebenaran keluar
 • Kad pengenalan diri
 • Rekod kemalangan
 • Mengenalpasti kakitangan yang berisiko tinggi
 • Mengenalpasti pelajar yang berkemungkinan menjadi mangsa
 • Interkom , radio, telefon bimbit dan lain-lain
 • Sistem kunci keselamatan / kunci keselamatan
 • Alat pengesan logam
 • Pusat sumber ibubapa
 • Pegawai perhubungan ( polis / sekolah )
 • Pengawal keselamatan sekolah
 • Sistem pencahayaan waktu malam
 • Kursus dalam perkhidmatan
 • Pemeriksaan berkala dan mengejut
 • Pasukan unit beruniform
 • Tinjauan khusus : ibu bapa , pelajar, dan staf
 • Prosedur keselamatan pengangkutan
 • Pemeriksaan dan pendaftaran pelawat
 • Tanda-tanda amaran
 • Polisi bebas tanpa senjata
 • Tiada tolak ansur ( tegas )

Safe Schools Program

Safe Schools Program was launched in schools in Malaysia to curb discipline problems among students. In Malaysia means the school teachers, students, support staff, school administrators, counselors and others.

Each school must have a safety awareness and translated through the attitudes and behavior are sensitive, caring and professional responsibility to ensure the learning environment to be going well.

Citizen Involvement School

• Administrators and teachers on duty at the entrance and the building before and after school.

• Senior school can make a preliminary estimate for any problems that might arise

• The presence of teachers in each area and a special room.

• People ask schools to help control traffic in and out of school and after school.

• Employees are encouraged to monitor the school and eat in school canteens

• Teachers are asked to stay with students in each program and school activities

• People need to monitor the school toilets, special rooms and areas throughout the school environment.

• Teachers need to help students during and after school

• Employees are trained in school to overcome any crisis and understand the responsibility for prevention and emergency

• Teacher talk in class and every program in inculcating awareness and safety in schools.

• Employees are responsible for implementing school policies to ensure safety in all activities throughout the school curriculum.

A. Prove the school is implementing the komintmen culture and learning environment.

Two. Administrators and teachers are required to call on students by name.

In-service training

In-service training programs and activities are intended to inform the school community related to the plan, procedures and responsibilities in maintaining a safe school climate. Schools are asked to consider the time and resources in carrying out this exercise. Among the topics and activities are appropriate to the training plan to address the crisis, the awareness of drug prevention, gangterism, a deadly weapon, the involvement of school staff in the face of conflict resolution, reduce violent behavior and peer group. School staff is also responsible for avoiding, managing and responding to each crisis that arises.

A. Provide adequate time and resources in service training for school staff to ensure that no violence occurred at school

Two. Involving the public, enforcement officers, health, fire and emergency agencies in training at the school

Three. Maintain continuous awareness of the school in their respective role in the face before and after the crisis.

4. Orientation program for new staff on policies, procedures and responsibilities to the school safe

Five. Provide training to ensure the effectiveness of school crisis action plan implemented

6. This shows the commitment of the school community and appropriate understanding of the following matters:

 The presence of visitors

 Abuse of

 Kidnapping

 Use of weapons

 Students are problematic

 physical harassment / sexual

 The existence of gangster

 The rights and responsibilities of school

 The presence of the school

 Notification of information

 Addressing the intruder

 Report the incident

 Vadalisme

 Criminal Acts

 surprise inspection

Instructions

Exposure to effectively deal with conflict can be implemented through training courses. It can be communicated to parents, students and school staff. Among the contents include means of communication skills, problem solving, decision-making skills, empathy, identifying the existence gangter, skills and other legislation. Activity in the form of directives from informal to formal and from the planning and implementation.

A. The school community in general recognize and appreciate the importance of instruction in this field.

Two. School staff receive training in the field of conflict resolution, medium, and related topics

 Reduction of invasion

 character education

 conflict resolution

 Suppression / gang intervention.

 Behavior

 Perantaraa (the center).

A. Training to parents in this area

Two. Instruction and student learning opportunities provided through:

 Integrated in existing courses

 Model / demonstration by teachers in classroom instruction.

 Unit instructions in the form of courses and instruction level / degree.

 Courses by personal ability.

A. Extension program (Example: guidance and counseling, work experience and the use and school facilities) are offered to provide security requirements for students.

Cooperation outside the

Smart school partnerships and community schools to explain the effectiveness of the community, cooperation and involvement between schools and social agencies in an effort to prevent such violence prevention programs, law enforcement, emergency agencies, fire services and youth agencies to improve school safety.

A. Involving law enforcement among the members of the school and the development of the crisis and its response plan

Two. Coordinating emergency plans between agencies - police, fire, medical,

Three. Quick response and accurate monitoring

4. Involving law enforcement and share design curriculum and instruction, prevention activities and in-service training.

 Have the "Say No".

 Is the "Just Five Minutes Anti-Drug".

 Is the "SMART".

 Is the "mat".

A. Collaborate with agencies that have expertise and skills for natural disasters and provide assistance.

Two. Melaksanakaan action plan to overcome the overall absenteeism

Three. Sponsoring or getting involved in crime prevention programs

4. Involved in existing programs with the police

Five. School plans to give police

6. Ensure that the school and the police understand the rules and when police were called kesekolah

Crime Prevention Clubs

Schools can menubuhan crime prevention clubs through ongoing safety campaign. The club is a voluntary body dilaksaanakan by criminal organizations to reduce misconduct and increase control and security.

• Purpose:

A. Programs to enhance student awareness of school rules and responsibilities

Two. Trying to change the view so that students are not unmindful of their responsibilities and report of an unpleasant situation

• Action

A. Clubs set up

• Conduct information activities through posters, videos and anti vandelism

• Providing and distributing films.

• Trying to control the behavior of cheating (less honest)

• Assist in the supervision of school

A. Crime prevention programs

Two. Identify paraturan not is not clear in addressing the problems that would occur

Three. To train students to assist in monitoring the school

4. Support and appreciate the school safety programs and related to drug prevention sponsored by the various parties.

Five. Have certain procedures when receiving an information / early signs

Security

Security controls are meant to show the existence of environmental awareness and control over the security and creating an independent sense of security threats. Safe and comfortable climate reflects the existence of school security planning through control, communication systems, surveillance, identification badges, card authorization, check the visitor's name and control of the security guards.

A. All the school, department, unit, students and parents aware of the need for security

Two. All school staff need to know to take further action

Three. Security guards and people are always ready to face the possibility.

4. Provide posters, bulletins on the procedure for visitors entering the school

Five. Introduction by visitors pass through the sign and the uniform name `

6. Control entry into school are controlled by the identity

7. Provides a communication system such as intercom systems and closed circuit

Role of Parents

Parents and guardians show them the nature of ownership and pride to the school through support, involvement and participation as a partner in a safe school activities. Examples of partnership is a voluntary parenting programs contonya security patrols, assistance, monitoring and education program where parents learn parenting skills to help, receive counseling, learn the result of violent behavior in schools.

A. Parents are kept well informed about school safety programs, plans, and procedures for action and their roles and responsibilities

Two. To review and discussion with parents to determine their perceptions regarding the safety of school students and relationship with crime

Three. Involving parents in the development of safe school policies and school committee members in a safe

4. Involve parents as escorts energy (chaperones) and assist in carrying out security patrols and crime surveillance program

Five. Recognize parents as partners in ensuring safe schools through parenting education and counseling

6. The promotion of responsible parents to monitor student behavior and problems

7. To provide counseling to parents that their child has a negative potential to the violence

Personal Officer

Personal officers are assigned a responsibility to lead, coordinate and assist in ensuring a safe school environment exists. Personnel may be a security guard, school administrator or a teacher who is assigned to rolling out this role.

A. School security officer there during school hours and in all school programs

Two. The officer appointed is a person to understand in relation to student safety responsibilities of parents.

Three. Personal safety is responsible for conducting security control, supervise as well as the responsibility of managing the crisis

4. Personal safety agencies have a good relationship with local law pengkuakuasa, legal officers and students

Five. Personal safety is involved in a safe school committee and in-service training

6. Security personnel receive adequate training to perform the assigned responsibilities

7. Personal security is part of the family which includes the school and parents

Valuation

Evaluation / instruments can be used by all parties to to evaluate the implementation of Safe Schools Program in all schools and make recommendations and assist the school to

• determine the level of preparation of crime,

• analyze the potential for problems,

• identify and determine the method of intervention and prevention,

• manage and respond to crises when they occur, and

• providing basic information to build a safe school plan.

Evaluation results of analysis of information / instruments will help to provide a systematic process to review and develop procedures Safe Schools.

In addition, this information can also be used as reference materials for in-service training program for principals, head teachers and teachers involved with the Safe Schools Program.

Assessment formats / instruments

Assessment / instrument developed in the form that requires a response to the problems, needs and interventions in which each statement

• is defined

• given the characteristics of referring to a safe school

• require the response of the quantitative and verbal evaluation to determine a problem

• provide a source of further information

It should be emphasized that all responses to the Assessment / instruments should be obtained on a voluntary basis without raising any suspicion on the part of respondents.

Committee

To facilitate the implementation of the Safe School, schools must establish a Safe School Committee (JKSS) whose membership consists of representatives from schools, parents, government agencies and NGOs. The main task of this committee is to monitor the security needs of the school which aims to identify problems, propose programs / safe school policies and help to manage before and after crisis. The Committee may also act as a steering committee for self-evaluation and planning.

• The functioning and responsibilities as stated in school policy.

• Members of the Committee consists of representatives of parents, teachers, police, JKKK, fire and government agencies and relevant non-governmental organizations.

• The Committee meets regularly to discuss problems, needs, programs and responsibility for school safety.

• The Committee has a close relationship with students.

• The Committee have a good credibility in the community around the school, parents and local authorities.

• The conduct and participate in safety training at school.

• The Committee meets pemanatauan safety.

Discipline in School Case

• Stealing

• Causing injury to

• delinquency

• Bullying

• Physical Harassment

• Verbal harassment

• Racial Harassment

• Sexual Harassment

• Drugs

• Alcohol

• Fights

• Trespassing

• Vandalism

• Driver

• Accident foot

• motorcycle accident

• Car Accident

• Accidents during extra-curricular activities

• Bus Accident

• Accident in contact sports

• Burns

• Attacking - Students and staff

• Threats of explosives and bomb

• Pelancoan

• Death: Suicide, murder

• Demonstrations

• Drugs, including alcohol

• Fights

• gangsterism / hooliganisme

• Criminal racism

• Case hostage

• Intrusion

• Kidnapping

• Violation

• natural disasters

• Damage to property

• Robbery

• Shoot - shoot

• Weapons

Crisis Management Plan

Crisis Management Plan (PPK) is a specialized and comprehensive plan used in the emergency facing and the steps necessary after the incident. This plan has been noted by all school staff. Roles and responsibilities of staff during and after the crisis explained in detail. Crisis include accidents, shootings, hostage cases, use of firearms, fires, bomb threats, natural disasters, death, suicide, demonstrations, aggression and so forth.

Each school must have an action plan known by all staff and communicated from time to time to identify:

• a variety of situations including unexpected.

• channels of communication to the Principal / Headmaster.

• channel and signals to alert staff.

• the distribution of tasks to carry out certain aspects.

• relocation of the students

• procedure for the transfer of students in certain situations.

• the officer in charge.

• a list of telephone numbers of agencies can be contacted during an emergency.

• notification measures how transfer students parents.

• policies and procedures for handling the media.

• obligation to keep records of the incident.

Administrator action

• Identify where parents pick up and send their children.

• Provide a clear and concise plan to all employees.

• The plan will include activities outside the school curriculum and activities.

• Integrating the services of a crisis management team consist of the field and staff (especially the office staff and general workers), both of which functioned as an advisory group before and during the crisis and also as a management team.

• Identify individuals who are trained in CPR and first aid and first aid room.

• Make sure the appropriate people involved and concerned about the development of an action plan and hold responsible for the implementation of these plans.

• parent / guardian

• pupils

• media

• the police

• health services

• fire

• PTA

• Heads of Discipline

• General workers

• Teachers Counseling

• Administrators

• other

Action After the Crisis

The school will face a variety of reactions from various parties in order to address the crisis. The words derision and pessimism will delay the recovery community crisis.

• Ensure that managers who are ready to lead in all matters dealing with a crisis.

• Sensitizing staff about the needs of delivering accurate information to parents, staff, students, community and the media soon after the incident.

• Having a manager who always recognized the need and role in the relationship with the media.

• Be committed to start the school session as early as possible after the crisis.

• Provide a safe school groups in the planning and implementation of the following activities: (Please tick (/) or give the case may be.)

• Access to the injured and in mourning.

• Establishment of thanksgiving ceremony / ritual to ease the burden.

• Always put safety and welfare of students from emotional and physical as well as the good name of the school.

• Recognizing the importance of a good relationship with the community through policies and plans made.

• Have leadership that values ​​the importance of close ties with religious leaders as well as outside agencies in cases involving death and severe trauma.

• Provide staff who are always concerned will the be contacted for assistance.

• Have awareness of the importance of professional counseling services for students, teachers and staff.

• Share leadership and work with the community, other agencies, interested groups, including religious groups, legal, media and service agencies.

• Keep a list of qualified counselors and appoint a staff to coordinate the counseling session.

Hassles of Mass Media

Difficulties the school faces the media will be more significant when there are conflicts that arise, while managers who have the responsibility to protect students, learning environment, the image of the school and its employees, especially victims and suspects. If not handled properly will cause conflict results, which can lead to cracking of the media and school contacts. It is the responsibility of school managers or representatives to have a relationship that is conducive to the media.

• Hire a media coordinator responsible for organizing a press conference.

• Coordinator of the media to provide procedures for the school / the media including interviews to determine the place and conditions of the interview the students, staff, time and place of media equipment.

• Coordinator of the media to ensure safe school facilities and to protect students and staff from harassment of journalists and cameraman.

• Have a policy which prohibits the publication of the names of individual victims or the accused before it is notified to the parents and given permission by the authorities.

• Coordinator of the needs and appreciate the role of the media; try to fulfill them, and the spontaneous, consistent and fair in dealing with the media.

• Coordinators are responsible for the preparation of periodic news releases clearly.

Checklist

• information hot line

• parenting education program

• movement control

• parent volunteer program

• alarm system

• parent resource center

• examination of the school building and the environment

• sign the building

• evacuation plans

• evacuation training

• assessment of school climate

• school closing procedures

• counselors and social workers

• code of conduct

• crime prevention

• crisis management plan

• crisis management team

• program / curriculum instruction (eg, aggression, conflict, peer group and Prostar, SMART)

• Test urine

• Electronic Monitoring

• Emergency Equipment

• Screening of employees / screening

• Fences and boundaries

• Pass / badge truth out

• Identification Card

• Record the accident

• Identify high risk employees

• Identify students who are likely to be victims

• intercom, radio, mobile phones and other

• System security lock / security lock

• metal detector

• parent resource center

• communication officer (police / school)

• Security guard school

• night-time lighting system

• in-service course

• regular and surprise inspections

• Force uniform unit

• Review special: parents, students, and staff

• transport safety procedures

• Inspection and registration of visitors

• Warning signs

• an independent policy without weapons

• No tolerance (firm)

No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara