Social Icons

-

Sunday, July 24, 2011

Pendidikan di Amerika Syarikat

Pendidikan di Amerika Syarikat terutama disediakan oleh sektor awam, dengan kawalan dan pembiayaan yang berasal dari tiga tingkatan: persekutuan, negeri, dan tempatan. Pendidikan kanak-kanak adalah wajib.

Pendidikan swasta secara universal sedia. Kurikulum sekolah, pembiayaan, mengajar, kerja, dan dasar yang lain ditetapkan melalui tempatan dipilih sekolah dewan dengan bidang kuasa atas sekolah daerah dengan banyak arahan dari perundangan negara. kabupaten Sekolah biasanya terpisah dari bidang kuasa tempatan yang lain, dengan pegawai bebas dan anggaran. Keputusan pendidikan piawai dan ujian piawai biasanya dilakukan oleh kerajaan negeri.

Usia pendidikan wajib berubah-ubah oleh negara. Ini bermula dari usia lima ke lapan tahun dan berakhir dari usia empat belas tahun.

keperluan pendidikan Wajib umumnya dapat dipenuhi dengan mendidik anak-anak di awam sekolah, negara-bersertifikat sekolah swasta, atau diluluskan rancangan sekolah rumah. Dalam kebanyakan sekolah negeri dan swasta, pendidikan dibahagikan kepada tiga tingkatan: sekolah rendah, sekolah menengah rendah (bahasa Inggeris: junior high school), dan sekolah menengah atas atau pendidikan menengah (dalam bahasa Inggeris: high school atau secondary education). Di hampir semua sekolah di peringkat ini, kanak-kanak dibahagikan dengan kumpulan usia ke nilai, bermula dari tadika (diikuti oleh kelas pertama) untuk kanak-kanak termuda di sekolah rendah, sampai ke kelas dua belas, tahun terakhir dari sekolah menengah. Rentang usia yang tepat daripada pelajar dalam tingkatan kelas sedikit berbeza dari daerah ke daerah.

Pendidikan selepas menengah, lebih dikenali sebagai "kolej" di Amerika Syarikat, umumnya diatur berasingan daripada sistem sekolah rendah dan menengah, dan dideskripsikan dalam bahagian berasingan di bawah ini.

Sejarah

Prasekolah

Tidak ada wajib awam pratadika atau rancangan buaian di Amerika Syarikat. Dana kerajaan persekutuan rancangan prasekolah Head Start untuk kanak-kanak dari keluarga berpendapatan rendah, tetapi kebanyakan keluarga bertanggung jawab untuk mencari penjagaan anak prasekolah atau.

Di bandar-bandar besar, terdapat kadang-kadang prasekolah melayani anak-anak orang kaya. Oleh kerana beberapa keluarga kaya melihat sekolah sebagai langkah pertama menuju Ivy League, bahkan ada perunding yang mengkhususkan diri dalam membantu orang tua dan balita mereka melalui proses penerimaan prasekolah. Semakin, Tubuh tumbuh prasekolah yang mengadopsi standard antarabangsa seperti International Preschool Kurikulum

Kesihatan pelajar

Menurut Persatuan Kebangsaan Sekolah Perawat, 17% pelajar dianggap keobesan dan 32% kelebihan berat badan.

Pendidikan rendah dan menengah

Sekolah adalah wajib untuk semua kanak-kanak di Amerika Syarikat, namun rentang usia yang kehadiran di sekolah diperlukan berbeza-beza dari negara bahagian ke negara. Kebanyakan anak mulai pendidikan dasar dengan tadika (biasanya lima hingga enam tahun) dan menyelesaikan pendidikan menengah dengan belas kelas (biasanya lapan belas tahun). Dalam beberapa kes, pelajar boleh dipromosikan di luar kelas reguler berikutnya. Beberapa negara membolehkan pelajar untuk meninggalkan sekolah antara 14-17 dengan izin orang tua, sebelum menyelesaikan sekolah tinggi; negara-negara lain memerlukan mahasiswa untuk tetap bersekolah sampai usia 18 tahun

Pendidikan pencapaian di Amerika Syarikat, Usia 25 tahun ke Atas (2009)

Pendidikan

Peratusan

Siswazah sekolah menengah

86.68%

Sebarang kolej

55.60%

Sekutu dan/atau Sarjana muda

38.54%

Sarjana

7.62%

Sarjana kedoktoran atau profesional

2.94%

Kebanyakan ibu bapa menyekolahkan anaknya ke salah satu institusi awam atau swasta. Menurut data kerajaan, sepersepuluh dari pelajar berdaftar di sekolah swasta. Sekitar 85% pelajar masuk sekolah-sekolah umum, terutamanya kerana mereka tidak (cukai beban oleh sekolah daerah bervariasi dari daerah ke daerah).

Ada kabupaten lebih dari 14,000 sekolah di negara ini.

More than $500 billion is spent each year on primary and secondary education.

Kebanyakan negara bahagian mewajibkan bahawa sekolah-sekolah daerah dalam negara mengajar selama 180 hari setahun.

Ibu bapa juga boleh memilih untuk mendidik anak-anak mereka sendiri di rumah, 1.7% kanak-kanak yang dididik dengan cara ini.

Hampir 6.2 juta pelajar yang berusia antara 16 dan 24 tahun 2007 drop out dari sekolah tinggi, termasuk hampir tiga daripada 10 Hispanik. Hal ini dianggap penting untuk alamat sebagai tahap penahanan untuk Afrika-Amerika putus sekolah laki-laki tinggi sekitar 50 (lima puluh) kali purata nasional.

Pada tahun 1971, Mahkamah Agung memutuskan dengan suara bulat bahawa memaksa bas pelajar mungkin diperintahkan untuk mencapai penghapusan perbezaan perkauman. Keputusan ini menghasilkan penerbangan putih dari pusat bandar yang sebahagian besar dicairkan maksud dari tempahan. penerbangan ini mempunyai lain, akibat non-pendidikan juga. Integrasi berlaku di sebahagian besar sekolah walaupun de facto segregasi sering ditentukan komposisi dari badan mahasiswa. Pada tahun 1990-an, sebahagian besar wilayah negara itu telah dibebaskan dari wajib bas.

Pada tahun 2010, ada 3,823,142 guru di depan umum, charter, swasta, dan sekolah dasar dan menengah Katolik. Mereka mengajarkan jumlah 55,203,000 pelajar, yang menghadiri salah satu daripada 132,656 sekolah.

Negeri tidak mewajibkan pelaporan yang tepat dari daerah sekolah mereka untuk membolehkan analisis kecekapan pengembalian pada pelaburan. The Pusat Kemajuan Amerika, yang disebut "berhaluan kiri think tank", memuji Florida dan Texas sebagai dua negara hanya yang menyediakan produktiviti penilaian tahunan sekolah-tahap yang melaporkan kepada masyarakat seberapa baik dana sekolah yang dikeluarkan di peringkat tempatan. Hal ini membolehkan untuk perbandingan sekolah daerah dalam sebuah negeri.

Pada tahun 2010, para pelajar Amerika meningkat ke-17 di dunia. The Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengatakan bahawa ini adalah kerana tumpuan pada akhir berprestasi rendah. Semua keuntungan baru-baru ini telah dibuat, sengaja, pada akhir rendah skala sosial ekonomi dan di antara berprestasi rendah. Negeri ini telah berlari lebih cepat, kajian mengatakan, oleh negara-negara lain kerana AS tidak cukup untuk mendorong berprestasi tertinggi.

Sekitar setengah negara-negara mendorong sekolah untuk membaca Ikrar Kesetiaan untuk bendera.

Guru bekerja dari sekitar 35 hingga 46 jam seminggu dalam tinjauan yang diambil pada tahun 1993.

Sekolah rendah

Secara sejarah, di Amerika Syarikat, kawalan awam tempatan (dan alternatif swasta) telah membolehkan untuk beberapa variasi dalam organisasi sekolah. Sekolah Rendah termasuk tadika sampai lima kelas (atau kadang-kadang, hingga kelas keempat, kelas enam atau kelas lapan). Di sekolah rendah, mata pelajaran asas yang diajarkan, dan pelajar sering tetap di kelas satu atau dua sekolah sepanjang hari, dengan pengecualian dari pendidikan jasmani ("PE" atau "gym"), perpustakaan, kelas muzik dan seni. Ada (pada 2001) sekitar 3.6 juta anak-anak di setiap kelas di Amerika Syarikat.

Biasanya, kurikulum di pendidikan dasar awam ditentukan oleh individu sekolah daerah. Daerah sekolah memilih panduan kurikulum dan buku teks pelajaran yang mencerminkan standard negara belajar dan tolak ukur untuk tahap kelas tertentu. Belajar Standard adalah tujuan dimana negara bahagian dan daerah sekolah harus memenuhi kemajuan tahunan yang mencukupi (AYP) sebagaimana diamanatkan oleh No Child Left Behind (NCLB). Gambaran tentang tata urus sekolah sederhana di terbaik, bagaimanapun, dan sistem sekolah sangat bervariasi tidak hanya dalam cara kurikuler keputusan dibuat, tetapi juga dalam cara belajar mengajar berlangsung. Beberapa negara bahagian dan / atau kabupaten sekolah mempunyai mandat lebih top-down daripada yang lain. Pada orang lain, guru memainkan peranan penting dalam desain kurikulum dan ada mandat top-down sedikit. keputusan Kurikuler di sekolah-sekolah swasta yang dibuat berbeza daripada di sekolah umum, dan dalam kebanyakan kes tanpa pertimbangan dari NCLB.

Guru Sekolah Dasar Negeri biasanya mengajar antara dua puluh dan tiga puluh mahasiswa keperluan belajar pelbagai. Sebuah kelas khas akan merangkumi anak-anak dengan pelbagai keperluan belajar atau kemampuan, dari mereka yang dikenalpasti sebagai mempunyai keperluan khas dari jenis yang dinyatakan di dalam Individu dengan Disabilities Act [Individu [Penyandang Cacat Undang-Undang Pendidikan | IDEA]] untuk mereka yang kognitif, atletis atau artistik berbakat. Kadang-kadang, sebuah daerah sekolah individu mengenalpasti bidang keperluan dalam kurikulum. Guru dan penasihat pentadbir membentuk jawatankuasa untuk membangunkan bahan-bahan tambahan untuk menyokong pembelajaran bagi peserta didik yang pelbagai dan untuk mengenalpasti pengayaan untuk buku pakej. Banyak sekolah daerah posting maklumat tentang kurikulum dan bahan-bahan tambahan di dalam website anda akses awam.

Setiap daerah sekolah tempatan memberikan setiap guru sebuah buku untuk memberikan kepada pelajar untuk setiap subjek, dan ikhtisar singkat dari apa yang diharapkan guru untuk mengajar. Secara umum, mahasiswa belajar dasar geometri dan kadang-kadang algebra rudimenter dalam matematik, kemampuan berbahasa Inggeris (seperti dasar tata bahasa tata bahasa, ejaan, dan [[] kosa kata]), dan dasar-dasar mata pelajaran lain. Belajar standard dikenalpasti untuk semua bidang kurikulum oleh Negara individu, termasuk untuk matematik, ilmu sosial, sains, perkembangan fizikal, seni rupa, dan membaca. Sementara. konsep standard Negara Belajar telah ada selama beberapa waktu, No Child Left Behind mengamanatkan bahawa standard ada di peringkat Negara.

Guru SD dilatih dengan penekanan pada pembangunan kognitif dan psikologi manusia dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pengajaran. Guru baik biasanya mendapatkan gelar Sarjana atau Magister Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Ajaran ilmu sosial dan sains sering mundur dalam program-program sekolah dasar. Beberapa atribut ini dengan fakta bahawa guru SD dilatih sebagai generalis, bagaimanapun, guru atribut ini dengan keutamaan diletakkan pada pembangunan membaca, menulis dan kemampuan matematik di kelas-kelas asas dan dengan jumlah yang besar masa yang diperlukan untuk melakukannya. Membaca, menulis dan kemampuan matematik sangat mempengaruhi prestasi dalam kajian sosial, sains dan kandungan lain. Piawai pensijilan bagi guru ditentukan oleh masing-masing negara, dengan individu perguruan tinggi dan universiti menentukan simpulan pendidikan perguruan tinggi disediakan untuk calon guru. Beberapa negara memerlukan ujian bidang kandungan, serta pembelajaran kemahiran ujian untuk sertifikasi guru di negara yang mengutip.

Topik yang luas dari Sains Sosial mungkin termasuk peristiwa penting, dokumen, pemahaman, dan konsep di Amerika sejarah, dan geografi, dan dalam beberapa rancangan, sejarah dan geografi negeri atau tempatan. Topik termasuk dalam "ilmu" istilah yang lebih luas berubah-ubah dari ilmu-ilmu fizikal seperti fizik dan kimia, melalui ilmu biologi seperti biologi, ekologi, dan fisiologi. Sebahagian besar negara telah ditentukan jumlah minit yang akan diajarkan dalam wilayah kandungan yang diberikan. Disebabkan No Child Left Behind menumpukan pada membaca dan matematik sebagai sasaran utama untuk perbaikan, daerah instruksional yang lain telah kurang mendapat perhatian. Ada banyak perbincangan di kalangan pendidikan tentang justifikasi dan kesannya mempunyai kurikulum yang lebih menekankan pada topik-topik (membaca, menulis dan matematik) yang secara khusus diuji untuk pembaikan.

Pendidikan menengah

Sebagai sebahagian dari pendidikan di Amerika Syarikat, pendidikan sekunder biasanya merangkumi kelas 6 hingga 9 atau 10 hingga 12.

Sekolah menengah rendah dan atas

Sekolah menengah tengah dan sekolah menengah rendah meliputi peringkat kelas menengah antara sekolah dasar dan sekolah menengah atas. "Sekolah Tengah" biasanya meliputi keenam, ketujuh dan kelapan kelas; "Junior quality" biasanya meliputi tujuh sampai kelas sembilan. Rentang ditakrifkan oleh salah sering didasarkan pada faktor-faktor demografi, seperti peningkatan atau penurunan dalam jumlah relatif pelajar yang lebih muda atau lebih tua, dengan tujuan mempertahankan penduduk sekolah stabil. Pada saat ini, pelajar diberi kebebasan lebih, pindah ke ruangan kelas berbeza untuk mata pelajaran yang berbeza, dan dibenarkan untuk memilih beberapa dari mereka kelas subjek (pilihan). Biasanya, bermula di kelas sembilan, kelas menjadi sebahagian daripada transkrip rasmi pelajar. majikan Masa Depan atau perguruan tinggi mungkin ingin melihat peningkatan yang stabil di kelas dan rekod kehadiran yang baik pada transkrip rasmi. Oleh kerana itu, pelajar digalakkan untuk mengambil tanggung jawab lebih banyak untuk pendidikan mereka.Sekolah Menengah Atas adalah sekolah yang dihadiri selepas SMP. SMA sering digunakan sebagai pengganti SMA dan dibezakan dari SMP. sekolah tinggi biasanya berjalan baik dari kelas 9 hingga 12, atau kelas 10 melalui 12. Para pelajar di kelas ini biasanya disebut sebagai freshmen (kelas 9), mahasiswi (kelas 10), junior (kelas 11) dan senior (kelas 12).

No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara