Social Icons

-

Tuesday, April 10, 2012

UIAM


Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (Arab: الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا) merupakan salah sebuah universiti yang agak selalu diperkatakan di dunia Islam. Ini kerana antara tujuan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) ditubuhkan ialah untuk menghidupkan kembali konsep pembelajaran secara Islam dan meluaskan bidang pilihan kepada umat Islam dalam pengajian peringkat tinggi. Maka tidak hairanlah sebahagian daripada kos permulaan UIAM ini ditaja oleh Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dan beberapa negara Islam.

Cadangan untuk menubuhkan universiti ini lahir pada awal tahun 1982, apabila Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad, mengarahkan Kementerian Pendidikan untuk merancang dan menubuhkan Universiti Islam di Malaysia. Setelah dipersetujui kabinet, UIAM telah ditubuhkan secara rasmi pada 10 Mei 1983. Presiden pertamanya, Tun Hussein Onn telah dilantik pada 16 September tahun yang sama.

Kampus induk UIAM seluas 700 ekar terletak di Gombak, Selangor. UIAM juga mempunyai dua kampus cawangan di Kuantan dan juga Kuala Lumpur. Pusat Asasi UIAM terletak di Petaling Jaya, Selangor dan di Nilai, Negeri Sembilan. UIAM mempunyai 10 buah kulliyyah (fakulti) dan 12 pusat kecemerlangan.


VISI DAN MISI

Ke arah merealisasikan visi Universiti, UIAM berusaha untuk:
 1. Menjalankan tugas yang istimewa dan amat diperlukan mengubah mentaliti Islam yang kontemporari dan mengintegrasikan Ilmu Wahyu dan Sains Manusia dengan cara yang positif.
 2. Menghasilkan lebih baik intelektual yang berkualiti, profesional dan ulama dengan mengintegrasikan kualiti iman (iman), pengetahuan (`ilm), dan akhlak yang baik (akhlak) untuk berkhidmat sebagai ejen kemajuan yang komprehensif dan seimbang serta pembangunan mampan di Malaysia dan dalam Islam dunia.   
 3. Memupuk pengislaman etika Islam kakitangan akademik dan pentadbiran UIAM, dan aspek-aspek tertentu manusia pengetahuan terutamanya dalam bidang sains dan kemanusiaan sosial dengan tujuan untuk menjadikan mereka lebih berguna dan lebih relevan kepada umat Islam.  
 4. Untuk contoh masyarakat antarabangsa intelektual berdidikasi, ulama, profesional, pegawai dan pekerja yang didorong oleh pandangan dunia Islam dan kod etika sebagai satu bahagian penting dalam budaya kerja mereka.
 5. Untuk meningkatkan kefahaman antara budaya dan memupuk dialog tamadun di Malaysia serta seluruh masyarakat dan negara.
 6. Untuk membangunkan satu persekitaran yang menanamkan komitmen untuk pembelajaran sepanjang hayat, dan rasa yang mendalam tentang tanggungjawab sosial di kalangan staf dan pelajar.
Ringkasan Misi hendaklah dibaca sebagai berikut:

    integrasi
    pengislaman
    Pengantarabangsaan, dan
    Kecemerlangan komprehensif

   

FALSAFAH


Falsafah Universiti telah diilhamkan oleh cadangan Persidangan Dunia yang pertama pada Pendidikan Islam yang diadakan di Mekah dalam AH 1398 / AD 1977. Semangat falsafah ini adalah berdasarkan kepada al-Quran, khususnya lima ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Alaq, ayat 1-5:

Baca! Di atas nama Tuhanmu yang menciptakan
    Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah seperti lintah:
    Baca! Dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah;
    Dia Yang mengajar (penggunaan) Pen
    Dia mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu


Menurut falsafah ini, pengetahuan hendaklah disebarkan dalam semangat Tauhid, menuju ke arah pengiktirafan Allah sebagai Pencipta mutlak dan Sarjana manusia. Semangat di sebalik pengiktirafan ini Allah sebagai Tuhan Dunia (Rabbal-Alamin) mewakili tertinggi di dalam hierarki ilmu. Oleh itu, semua disiplin ilmu perlu membawa ke arah sikap tunduk kebenaran ini.

Ini adalah kerana ilmu pengetahuan adalah satu bentuk amanah (amanah) daripada Allah kepada manusia, dan dengan itu manusia perlu menggunakan pengetahuan mengikut kehendak Allah dalam menjalankan peranannya sebagai hamba dan khalifah (khalifah) Allah di bumi. Dengan cara ini, pencarian ilmu dianggap sebagai sesuatu perbuatan ibadat.


LAGU UIAMPROGRAM YANG DITAWARKAN

Foundation Program
    Program undang-undang -
    Ekonomi dan Sains Pengurusan Program -
    Islam Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Program -
    Program Bahasa Arab -
    Program Bahasa Inggeris -
    Program kejuruteraan -
    Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi -
    Program Perubatan -

    Seni bina dan Program Reka Bentuk Persekitaran -
    Program Sains biologi -
    Program Sains fizikal -
    Program Farmasi -
    Program Sains Kesihatan Bersekutu -
    Program kejururawatan -
    Program Pergigian -Program Sarjana Muda

    Perubatan & Penjagaan kesihatan
    sains
    undang-undang
    Ekonomi dan Sains Pengurusan
    kejuruteraan

    Seni bina & Rekabentuk Alam Sekitar
    Teknologi Maklumat & Komunikasi
    Islam Ilmu Wahyu & Sains Kemanusiaan
    pendidikan


Program pascasiswazah

    Penjagaan Kesihatan & Perubatan
    sains
    undang-undang
    Ekonomi & Pengurusan
    kejuruteraan

    Seni bina & Rekabentuk Alam Sekitar
    Teknologi Maklumat & Komunikasi
    Islam Ilmu Wahyu & Sains Kemanusiaan
    pendidikan
    Perbankan dan Kewangan Islam


Program Bukan Akademik

    Penjagaan Kesihatan & Ubat
    undang-undang
    Ekonomi & Sains Pengurusan
    kejuruteraan
    Seni bina & Rekabentuk Alam Sekitar

    Teknologi Maklumat & Komunikasi
    pendidikan
    bahasa


KULIAH-KULIAH


1. Kuliah Undang-undang Ahmad Ibrahim

Kulliyyah Undang-Undang adalah satu dua Kulliyyahs yang dibentuk pada permulaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1983.

Kuliah bermula dengan 3 tenaga pengajar dan kumpulan pertama pelajar ijazah pertama daripada 59. Program pertama yang ditawarkan adalah Sarjana Muda Undang-Undang (LL.B) (Kepujian). Pada tahun 1986, Kuliyyah memulakan ijazah Sarjana Undang-Undang Perbandingan (MCL) Adn program Doktor Falsafah. Pada tahun 1989, dua program ijazah LL.B (Syariah) (Kepujian) telah dilancarkan.

Pada tahun 2000, Kulliyyah telah diisytiharkan sebagai Ahmad Ibrahim Kulliyyah Undang-Undang, kehormatan Emeritus Allahyarham Profesor Tan Sri Ahmad bin Mohamed Ibrahim, pengasas Kuliah.


2. Pusat Bahasa dan Pembangunan Akademik Pra-Universiti (CELPAD)

Pusat Bahasa (CfL) telah ditubuhkan pada Julai 1983 bersama-sama dengan Pusat Pengetahuan Asas, Kulliyyah Ekonomi dan Kullliyyah Undang-Undang. Pada bulan Mei 1993, Pusat Bahasa telah ditukar nama kepada Pusat Bahasa dan Pra-Universiti Akademik Pembangunan memikul tanggungjawab melaksanakan sistem baru dalam pengajaran dan pembelajaran di UIAM.


3. Institut Pendidikan

Institut Pendidikan (INSTED) adalah salah satu sekolah pendidikan tertinggi Malaysia, menyampaikan pelbagai kursus ijazah dan lepasan ijazah dalam bidang-bidang seperti Pendidikan Islam, Pendidikan Al-Quran, Bahasa Arab, Bahasa Inggeris, Psikologi Pendidikan, Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan Pendidikan, Kaunseling , Pendidikan Moral dan Teknologi Pengajaran.

INSTED berusaha untuk kecemerlangan pendidikan dengan merapatkan jurang antara teori dan amalan pendidikan, dan memberi inspirasi kepada pelajar untuk membangunkan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat dan pengetahuan praktikal yang akan meningkatkan kerjaya masa depan mereka dan kualiti hidup. Ramai graduan telah pergi untuk menduduki pelbagai peranan utama.4. Kulliyyah Ekonomi dan Sains Pengurusan

UIAM merupakan sebuah universiti komprehensif yang menawarkan program akademik dalam pendekatan bersepadu. Kuliyyah (Fakulti) Ekonomi dan Sains Pengurusan (KENMS) adalah salah satu daripada kedua-dua fakulti pertama yang akan ditubuhkan apabila Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) mula beroperasi pada tahun 1983. Selaras dengan visi dan Universiti pernyataan misi, ia melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka perlukan untuk menghadapi dunia yang semakin mencabar kami dengan mengintegrasikan ekonomi konvensional, perakaunan, perniagaan dan pendidikan perbankan dan kewangan dengan panduan Islam.

Pada masa ini terdapat empat jabatan dalam Kuliyyah - Jabatan Ekonomi, Jabatan Perakaunan, Jabatan Pentadbiran Perniagaan dan Jabatan Kewangan. Pada mulanya, Kuliyyah ditawarkan hanya satu program prasiswazah dalam bidang Ekonomi. Disebabkan peningkatan permintaan terhadap pendidikan bersepadu, Kulliyyah Ekonomi dan Sains Pengurusan mengembangkan pengajian ijazah pertama dan memulakan program pertama pasca ijazah Sarjana Ekonomi pada tahun 1988. Pada masa ini, ia menawarkan program sarjana muda dan tujuh program pascasiswazah untuk lebih dari 3000 orang pelajar. Kuliah mengupah sangat layak kakitangan akademik tempatan dan antarabangsa dengan rekod yang cemerlang bukan sahaja dalam pengajaran tetapi juga dalam penyelidikan dan penerbitan.

Kuliyyah juga turut berbangga makmal multimedia state-of-the-art, makmal persembahan, dan sistem operasi dan makmal penyelidikan, makmal pengkomputeran am, makmal Internet permohonan dan makmal dan analisis berangka. Bilik darjah dilengkapi dengan sistem multimedia untuk meningkatkan proses pembelajaran pelajar. Terdapat juga pusat sumber untuk pelajar yang pra dan pasca siswazah bertindak sebagai perpustakaan mini untuk kajian individu dan kumpulan. Ia mempunyai koleksi laporan kerajaan dan syarikat dan ekonomi Islam, kewangan, perniagaan dan sastera perakaunan. Kuliah bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan yang diperlukan dan nilai-nilai Islam untuk menghadapi dunia yang semakin mencabar. Bahasa Inggeris merupakan medium pengajaran untuk semua program. Ia menawarkan peluang yang unik mengintegrasikan pengetahuan konvensional dan profesional dengan pengetahuan yang didedahkan dalam semua bidang pengajian pelajar. Kuliah kini diiktiraf, mempunyai ahli fakulti kemuliaan dalam pelbagai pengkhususan. Kini terdapat empat jabatan akademik dalam Kuliyyah:

* Jabatan Ekonomi
* Jabatan Pentadbiran Perniagaan
* Jabatan Perakaunan
* Jabatan Kewangan.5. Kulliyyah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar

Kulliyyah Senibina dan Rekabentuk Alam Sekitar (KAED) telah ditubuhkan pada 1 Jun 1996 untuk memenuhi keperluan profesional dalam persekitaran yang dibina. Kuliah menawarkan programprogram unik yang menjurus ke arah intergrating nilai-nilai Islam dan pendekatan Tawhid pendidikan dalam profesion persekitaran binaan.

KAED bertujuan merintis integrasi View Dunia Islam ke dalam pengajaran dan latihan profesional yang baru muncul dalam profesion persekitaran yang dibina dengan menggunakan pendekatan pendidikan Tawhid. Ini bukan sahaja akan menghasilkan graduan yang akan memenuhi syarat am industri alam bina, tetapi yang juga akan menjadi kompeten dalam Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)6. Kulliyyah Teknologi Maklumat dan Communcation

Kulliyyah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (KICT) telah ditubuhkan pada November 2001. Dari saat itu, KICT telah dibuat perlu bergerak untuk merealisasikan wawasan, yang adalah untuk melahirkan pekerja berpengetahuan yang dilengkapi dengan kemahiran ICT dan pengetahuan ('Ilm) dan Kesedaran Allah (Taqwa).

Kulliyyah ini adalah gabungan Jabatan Sistem Maklumat, Jabatan Sains Komputer dan Jabatan Sains Perpustakaan dan Maklumat. Semua program di Kuliyyah direka untuk integrasi ilmu Islam dan ICT.

Kulliyyah yang mempunyai misi untuk menggalakkan kerjasama dengan universiti-universiti dan lain-lain industri di peringkat nasional dan antarabangsa, dalam pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, dan perundingan untuk menubuhkan sebuah pusat kecemerlangan bagi setiap jabatan di KICT, dan untuk memajukan penyelidikan dan pembangunan dalam mewujudkan nilai-sistem maklumat berasaskan.

KICT juga berhasrat untuk memulakan dan membangunkan lebih banyak program yang ketat dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Ia meletakkan penekanan yang besar untuk menyediakan program yang sangat baik dan pengajaran sumber untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan penyelidikan. Ia dijangka bahawa pelajar akan mendapati satu set yang unik peluang yang ada untuk mengkaji untuk kedua-dua program prasiswazah dan pascasiswazah.7. Kulliyyah Kejuruteraan

Dengan visi untuk menjadi "World Class Pusat Pengajian Kejuruteraan dan Penyelidikan dengan Nilai dan Etika", Kulliyyah Kejuruteraan menyediakan kualiti pendidikan kejuruteraan dalam bidang asas dan khusus, serta menyediakan pelajar kita dengan asas yang luas dalam pengurusan, etika, dan kemanusiaan supaya mereka bergraduat disediakan untuk memenuhi keperluan masyarakat kita yang baru muncul.

Kulliyyah menawarkan pendidikan yang bersepadu dan menyeluruh manakala menggabungkan konsep Islam tauhid, mengajar pelajar untuk menyatukan aspek spiritual dan fizikal kehidupan ke dalam kesinambungan yang harmoni. Selain menjadi profesional yang berkelayakan dan kompeten, graduan kami akan memperoleh ciri-ciri rohani, intelektual, moral dan etika, dan membangunkan hubungan yang harmoni dengan Allah (pencipta), sesama manusia dan alam semula jadi mereka.8. Kulliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Manusia

Kulliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Manusia telah ditubuhkan pada tahun 1990. Ia kini fakulti terbesar di Universiti, dengan lebih 4,000 pelajar dan kira-kira 250 kakitangan akademik sepenuh masa. Penubuhannya merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan Sains Manusia dan disiplin ilmu yang diwahyukan.9. Kulliyyah Sains Kesihatan Bersekutu

Bidang perubatan telah diberi membawa kepada konsep kesihatan yang merangkumi semua aspek sains sosial, sains tingkah laku dan sains alam sekitar dengan penekanan pada penyakit dan pesakit. Ini bentuk konsep kesihatan menumpukan bukan sahaja kepada mereka yang menghidap penyakit atau penyakit tetapi juga kepada orang-orang yang sihat.

Berdasarkan perkembangan ini, UIAM telah membangunkan strategi baru dalam pengajaran Sains Kesihatan iaitu dalam program Audiologi dan Patologi Pertuturan-Bahasa, Asas Sains Kesihatan, Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi, Sains Pemakanan, dan Optometri dan Sains Visual

Tujuan penubuhan sebuah fakulti baru dengan nama Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu dalam tahun 2003 adalah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf Sains Kesihatan dan juga sebagai sumbangan tenaga kerja negara atau sumber manusia dalam bidang ini. UIAM mempunyai kampus di Kuantan, yang apabila siap akan menempatkan perubatan dan berasaskan sains fakulti yang terletak di Bandar Indera Mahkota, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Pada masa ini, Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu sementara ditempatkan di Bangunan Fakulti Perubatan Kampus Kuantan (Level 5).10. Kulliyyah Perubatan

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) telah memulakan pengajaran perubatan melalui pembentukan Kulliyyah Perubatan pada tahun 1995. Kulliyyah Perubatan membayangkan menjadi pusat dihormati menghasilkan bermotivasi tinggi dan doktor yang berjaya mengamalkan perubatan holistik yang akan membolehkan mereka untuk menerajui profesion perubatan dan untuk mempengaruhi amalan perubatan di seluruh dunia.

Kuliyyah yang mempunyai lebih 120 sepenuh masa staf akademik yang berkelayakan tinggi. Mereka diiktiraf sebagai pakar dan sub-pakar dalam banyak kepakaran klinikal di peringkat nasional. Duduk banyak di papan bergabung atau papan khusus dan dalam masa yang terdekat ini akan diperluas dan dipertingkatkan dengan peningkatan dalam kedua-dua bilangan dan jenis kepakaran.11. Kulliyyah Kejururawatan

Kulliyyah Kejururawatan menerima kumpulan pertama pelajar program pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda pada bulan Jun 2004, pada awal tahun akademik 2004/2005. Ia telah ditubuhkan sebagai tindak balas kepada peningkatan pengiktirafan keperluan untuk jururawat Malaysia mempunyai asas yang kukuh akademik yang dijadikan asas kepada amalan klinikal mereka.

Jururawat memainkan peranan yang penting dalam penjagaan pesakit kedua-dua dalam kerajaan dan hospital swasta dan mereka adalah orang yang penting dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan. Pada masa ini, terdapat kekurangan jururawat di negara ini dan perkhidmatan kesihatan kerajaan. Adalah diharapkan bahawa program ini akan memperbaiki keadaan dan sekali gus menyatukan perkhidmatan kesihatan di Malaysia.12. Kulliyyah Sains

Kulliyyah Sains (Kos) telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan terletak di Kuliyyah bangunan Ilmu Wahyu sebelum berpindah ke bahagian Kuliyyah Kejuruteraan di UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM), Kampus Gombak. Kuliah diketuai oleh Dekan, Prof Dr Kamaruzzaman Yunus.

Pada 1 Dis 2006, Kos mula beroperasi di premis baru di dalam Kampus Kuantan UIAM. Kira-kira 250 kilometer jauhnya dari Kuala Lumpur dan 1,000 ekar taman maya yang terletak di dalam sebuah lembah yang dikelilingi oleh hutan tebal. Pada masa ini, Kulliyyah Sains mempunyai tiga jabatan dan Institut iaitu Jabatan Sains Bioperubatan, Jabatan Bioteknologi, Jabatan Sains Pengkomputeran dan Teori (CTS) dan Institut Oceonography dan Maritim (INOCEM).13. Kulliyyah Farmasi

Kementerian Pelajaran Malaysia telah meluluskan penubuhan program Farmasi pada 1 Ogos 2000. Cadangan untuk menubuhkan Ijazah Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian program adalah selaras dengan aspirasi pembangunan jangka panjang Kampus Indera Mahkota, UIAM, Kuantan.

Kulliyyah Farmasi telah menerima 45 orang pelajar yang pertama pada bulan Jun, 2002. Mereka berjaya menamatkan pengajian pada 2006. Pada bulan Julai 2009, Kulliyyah Farmasi berpindah ke bangunan yang ditetapkan itu. Bangunan ini mempunyai kapasiti maksimum menerima 150 pelajar ijazah setiap tahun.

Program farmasi akan dapat menghasilkan profesional dalam disiplin ini yang dapat memenuhi kehendak Malaysia khususnya, dan negara-negara Islam secara umum. Adalah diharapkan bahawa graduan akan dapat menangani semua masalah yang berkaitan dengan dadah dan penggunaan mereka, dan seterusnya membangunkan industri farmaseutikal dan teknologi yang berkaitan.14. Kulliyyah Pergigian

Kuliyyah Pergigian UIAM adalah Kulliyyah terbaru di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ia ditubuhkan oleh YBhg Mej Jen Dato Paduka Prof Dr Hj Mohamad Termidzi Hj Junaidi. Ia telah bermula pada 1 Julai 2006 dengan hanya 12 ahli akademik termasuk 4 pensyarah pelatih dan 2 kakitangan klinikal. Kumpulan 1 yang mendaftar pada 23 Julai 2007 dengan 47 orang pelajar.

Kini, Kulliyyah Pergigian UIAM mempunyai kira-kira 10 orang pentadbiran, 37 ahli akademik termasuk pensyarah tempatan dan asing. Pembangunan Kulliyyah juga telah dibantu oleh juruteknik 8 kami dan 29 kakitangan klinikal. Untuk maklumat lanjut, kini Kuliyyah Pergigian UIAM mempunyai 35 orang pelajar tahun 5, 57 orang pelajar tahun 4, 49 orang pelajar tahun ketiga, 47 orang pelajar tahun kedua dan 46 orang pelajar tahun pertama. Dekan Kulliyyah Pergigian UIAM sekarang ialah Mej (R) Dr Akbar Sham Hussin.

No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara