Social Icons

-

Monday, August 27, 2012

Kor-Sukarelawan Polis Siswa Siswi (SUKSIS)


Idea penubuhan Kor-Sukarelawan Polis Siswa Siswi (SUKSIS) pada peringkat awalnya diilhamkan oleh YAB Datuk Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia ke 5 yang pada ketika itu menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri semasa beliau berucap sempena pelancaran Ekspo Konvokesyen ke-12 di Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok,Kedah.

Hasrat untuk membentuk sebuah badan beruniform "Ala Polis" di semua Institusi Pengajian TinggiAwam (IPTA) didorong oleh keinginan untuk melahirkan graduan cemerlang yang turut memiliki pengetahuan undang-undang, kemahiran, berdaya saing, berdisplin, berketrampilan dandilengkapi dengan nilai-nilai murni serta harga diri yang tinggi.

Mengikut catatan sejarah, satu pasukan Sukarelawan Simpanan Polis DiRaja Malaysia USM (SSPDRM) ala Kor SUKSIS sekarang telah pun sedia wujud di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1985. 

Dukacitanya,program ini hanya bertahan selama 4 tahun sahaja disebabkan masalah pengurusan logistik dan kewangan. Selepas saranan YAB Datuk Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi, idea penubuhan Kor SUKSIS di seluruh IPTA disemarak semula pada tahun 2003.

Hasil perbincangan dan rundingan pertama antara Universiti Utara Malaysia (UUM) dan PDRM, keputusan bersama dicapai bagi mewujudkan kumpulan pertama Kor SUKSIS IPTA di UUM seramai 75 orang siswa/siswi yang dikenali sebagai Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi atau Kor SUKSIS. 

Sehingga kini, 20 buah IPTA di Malaysia telah menubuhkan Kor SUKSIS sebagai salah satu kursus ko-kurikulum. 14 Mei 2008, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) adalah yang terkini menubuhkan Kor SUKSIS IPTA.


SEJARAH PENUBUHAN
Proses penubuhan SUKSIS adalah untuk menyahut saranan YAB Dato Seri Abdullah bin Haji Abmad Badawi yang ketika itu menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri

merangkap Menteri Dalam Negeri yang telah mencadangkan penubuhan Kor SUKSIS di semua IPTA semasa lawatan kerja beliau ke Bukit Aman pada 4 Februari 1999.

Pada tahun 2002, YAB Dato
Seri Abdullah selaku Perdana Menteri Malaysia telah menyarankan kepada bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Haji Omar Bakri untuk membangunkan satu kurikulum di universiti-universiti yang dapat mendekatkan jurang pemisah di antara pelajar dan polis di samping penubuhan Kor Kadet Polis (sekolah menengah) dan Sukarelawan Polis (PVR) yang telah sediada.

Penubuhan Kor SUKSIS adalah tertakluk kepada undang-undang tubuh sukarelawan polis atau PVR yang terkandung dalam Akta Polis 1967. Ini bermakna kesemua anggota Kor SUKSIS adalah dilantik sebagai anggota sukarelawan polis dan mereka berhak menikmati semua keistimewaan serta kuasa-kuasa seorang anggota polis semasa bertugas menjalankan urusan rasmi atau latihan.

Hasrat untuk membentuk jawatan sebuah badan beruniform "Ala Polis" di semua Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) didorong oleh keinginan untuk melahirkan graduan cemerlang yang turut memiliki pengetahuan undang-undang, kemahiran, berdaya saing, berdisplin, berketrampilan dan dilengkapi dengan nilai-nilai murni serta harga diri yang tinggi mengikut acuan Polis Diraja Malaysia.

Modul latihan selama tiga tahun yang dibentuk khas itu memberi penekanan bagi menanam kefahaman terhadap kerjaya kepolisan di kalangan pelatih di samping melengkapkan diri daripada segi ketahanan mental, zikal dan disiplin diri.


OBJEKTIF
Melahirkan mahasiswa yang mempunyai semangat jati diri dan disiplin yang tinggi
Membentuk mahasiswa yang intelektual dan berkarisma dalam kepimpinan
Memupuk semangat setia kawan di kalangan mahasiswa yang berbilang kaum dan agama

KELAYAKAN
·         Mahasiswa Universiti Tahun Pertama Pengajian Ijazah
·         Warganegara Malaysia
·         Tinggi tidak kurang daripada 1.63m bagi lelaki dan 1.60m bagi wanita
·         Berat badan sekurang-kurangnya 47.6kg bagi lelaki dan 46.2kg bagi wanita
·         Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81 cm dan 86cm semasa menarik nafas. Calon-calon wanita dikecualikan dari syarat ini
·         Mempunyai daya penglihatan V/6/9 bagi kedua-dua belah mata yang diperiksa berasingan tanpa cermin mata dan pengamatan warna serta tidak cacat pendengaran
·         Tidak berkacamata (berkacamata boleh dipertimbangkan)

KEMUDAHAN
·          Kemudahan pakaian seragam PDRM
·         Elaun Latihan dan Tugasan - RM 4.00 x 1jam
·         Elaun Tahunan (Bounty) -
              Saguhati penuh - RM 520.00 (Latihan melebehi 380jam)
              Saguhati tiga suku - RM 390.00 (Latihan 240jam
379jam)
              Saguhati separuh - RM 260.00 (Latihan 120jam
239jam)
·         Ko-Kurikulum (dikira 6 jam kredit)
·         Latihan Asas kepolisan (Inspektor)
·         Penginapan di Kolej
·         Perlantikan sebagai Inspektor Sukarelawan semasa pentauliahan

LATIHAN
·         Latihan Asas Kepolisan (Inspektor)
·         Latihan SUKSIS telah disusun dengan sistematik supaya tidak mengganggu pembelajaran mahasiswa
·         Syarahan undang-undang/amali di balai-balai Polis
·         Latihan pengendalian / menembak senjata api Kawat
·         Lawatan sambil belajar
·         Pentadbiran
·         Perkhemahan Pengurusan Profesional
Idea penubuhan Kor-Sukarelawan Polis Siswa Siswi (SUKSIS) pada peringkat awalnya diilhamkan oleh YAB Datuk Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia ke 5 yang pada ketika itu menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri semasa beliau berucap sempena pelancaran Ekspo Konvokesyen ke-12 di Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok,Kedah.

Hasrat untuk membentuk sebuah badan beruniform "Ala Polis" di semua Institusi Pengajian TinggiAwam (IPTA) didorong oleh keinginan untuk melahirkan graduan cemerlang yang turut memiliki pengetahuan undang-undang, kemahiran, berdaya saing, berdisplin, berketrampilan dandilengkapi dengan nilai-nilai murni serta harga diri yang tinggi.
Mengikut catatan sejarah, satu pasukan Sukarelawan Simpanan Polis DiRaja Malaysia USM (SSPDRM) ala Kor SUKSIS sekarang telah pun sedia wujud di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1985.
Dukacitanya,program ini hanya bertahan selama 4 tahun sahaja disebabkan masalah pengurusan logistik dan kewangan. Selepas saranan YAB Datuk Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi, idea penubuhan Kor SUKSIS di seluruh IPTA disemarak semula pada tahun 2003.

Hasil perbincangan dan rundingan pertama antara Universiti Utara Malaysia (UUM) dan PDRM, keputusan bersama dicapai bagi mewujudkan kumpulan pertama Kor SUKSIS IPTA di UUM seramai 75 orang siswa/siswi yang dikenali sebagai Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi atau Kor SUKSIS.
Sehingga kini, 20 buah IPTA di Malaysia telah menubuhkan Kor SUKSIS sebagai salah satu kursus ko-kurikulum. 14 Mei 2008, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) adalah yang terkini menubuhkan Kor SUKSIS IPTA.

SEJARAH PENUBUHAN

Proses penubuhan SUKSIS adalah untuk menyahut saranan YAB Dato
Seri Abdullah bin Haji Abmad Badawi yang ketika itu menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri

merangkap Menteri Dalam Negeri yang telah mencadangkan penubuhan Kor SUKSIS di semua IPTA semasa lawatan kerja beliau ke Bukit Aman pada 4 Februari 1999.

Pada tahun 2002, YAB Dato
Seri Abdullah selaku Perdana Menteri Malaysia telah menyarankan kepada bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Haji Omar Bakri untuk membangunkan satu kurikulum di universiti-universiti yang dapat mendekatkan jurang pemisah di antara pelajar dan polis di samping penubuhan Kor Kadet Polis (sekolah menengah) dan Sukarelawan Polis (PVR) yang telah sediada.

Penubuhan Kor SUKSIS adalah tertakluk kepada undang-undang tubuh sukarelawan polis atau PVR yang terkandung dalam Akta Polis 1967. Ini bermakna kesemua anggota Kor SUKSIS adalah dilantik sebagai anggota sukarelawan polis dan mereka berhak menikmati semua keistimewaan serta kuasa-kuasa seorang anggota polis semasa bertugas menjalankan urusan rasmi atau latihan.

Hasrat untuk membentuk jawatan sebuah badan beruniform "Ala Polis" di semua Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) didorong oleh keinginan untuk melahirkan graduan cemerlang yang turut memiliki pengetahuan undang-undang, kemahiran, berdaya saing, berdisplin, berketrampilan dan dilengkapi dengan nilai-nilai murni serta harga diri yang tinggi mengikut acuan Polis Diraja Malaysia.

Modul latihan selama tiga tahun yang dibentuk khas itu memberi penekanan bagi menanam kefahaman terhadap kerjaya kepolisan di kalangan pelatih di samping melengkapkan diri daripada segi ketahanan mental,
zikal dan disiplin diri.


OBJEKTIF
Melahirkan mahasiswa yang mempunyai semangat jati diri dan disiplin yang tinggi
Membentuk mahasiswa yang intelektual dan berkarisma dalam kepimpinan
Memupuk semangat setia kawan di kalangan mahasiswa yang berbilang kaum dan agama

KELAYAKAN
·         Mahasiswa Universiti Tahun Pertama Pengajian Ijazah
·         Warganegara Malaysia
·         Tinggi tidak kurang daripada 1.63m bagi lelaki dan 1.60m bagi wanita
·         Berat badan sekurang-kurangnya 47.6kg bagi lelaki dan 46.2kg bagi wanita
·         Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81 cm dan 86cm semasa menarik nafas. Calon-calon wanita dikecualikan dari syarat ini
·         Mempunyai daya penglihatan V/6/9 bagi kedua-dua belah mata yang diperiksa berasingan tanpa cermin mata dan pengamatan warna serta tidak cacat pendengaran
·         Tidak berkacamata (berkacamata boleh dipertimbangkan)

KEMUDAHAN
·          Kemudahan pakaian seragam PDRM
·         Elaun Latihan dan Tugasan - RM 4.00 x 1jam
·         Elaun Tahunan (Bounty) -
              Saguhati penuh - RM 520.00 (Latihan melebehi 380jam)
              Saguhati tiga suku - RM 390.00 (Latihan 240jam
379jam)
              Saguhati separuh - RM 260.00 (Latihan 120jam
239jam)
·         Ko-Kurikulum (dikira 6 jam kredit)
·         Latihan Asas kepolisan (Inspektor)
·         Penginapan di Kolej
·         Perlantikan sebagai Inspektor Sukarelawan semasa pentauliahan

LATIHAN
·         Latihan Asas Kepolisan (Inspektor)
·         Latihan SUKSIS telah disusun dengan sistematik supaya tidak mengganggu pembelajaran mahasiswa
·         Syarahan undang-undang/amali di balai-balai Polis
·         Latihan pengendalian / menembak senjata api Kawat
·         Lawatan sambil belajar
·         Pentadbiran
·         Perkhemahan Pengurusan Profesional

Sumber : PDRM

No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara