Social Icons

-

Friday, May 25, 2012

Sekolah Kluster


Sekolah Kluster ialah sekolah yang bertaraf tinggi antara sekolah-sekolah lain di Malaysia. Sehingga kini, beberapa buah sekolah telahpun diisytiharkan sebagai sekolah kluster sejak 30 Mac 2007.

Latar Belakang
Penubuhan Sekolah Kluster terkandung dalam Bab 9, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP), yang telah dilancarkan pada 16 Januari 2006. Pewujudan Sekolah Kluster adalah berdasarkan pendekatan kedua PIPP, iaitu untuk mengembangkan sepenuhnya potensi sekolah dalam kluster kecemerlangan yang mekanismenya dinyatakan dalam Teras Strategik Ke-6, Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan. Tinjauan literatur menunjukkan bahawa amalan mengelompokkan sekolah dilaksanakan di luar negara untuk peningkatan kualiti pendidikan. Pengelompokan yang dilaksanakan di luar negara adalah berasaskan lokaliti ataupun kecemerlangan.
Sekolah kluster ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya. Sekolah Kluster diwujudkan bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia.

Pelaksanaan
Terdapat tiga jawatankuasa yang ditubuhkan bagi melaksanakan konsep sekolah kluster. Jawatankuasa tersebut ialah:-
·         Jawatankuasa Pemilihan Sekolah dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia;
·         Panel Penasihat dipengerusikan oleh Tan Sri Dr. Abdul Rahman Arshad; dan
·         Jawatankuasa Pelaksana dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.
Pelaksanaan sekolah kluster adalah berasaskan kepada proses desentralisasi yang melibatkan pengupayaan sekolah menerusi pemberian autonomi terpimpin. Pandangan stakeholder seperti PIBG, Alumi, pemimpin sekolah dan guru turut diambil kira dalam pelaksanaan sekolah kluster. Mereka telah terlibat secara langsung dalam Bengkel Autonomi Sekolah Kluster Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah diadakan pada 19-20 Mac 2007. Panel Penasihat Sekolah Kluster pula akan membantu menyumbangkan kepakaran mereka bagi memastikan pelaksanaan sekolah kluster dapat berjalan dengan jayanya.

Kriteria pemilihan
Pemilihan sekolah kluster akan dibuat berdasarkan kepada kluster berikut:
·         Sekolah Rendah yang terdiri daripada Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) dan Sekolah Orang Asli.
·         Sekolah Menengah yang terdiri daripada Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Harian, Sekolah Premier, Sekolah Seratus Tahun, sekolah dalam persekitaran Putrajaya dan Cyberjaya, dan Sekolah Model Khas.
·         Sekolah Pendidikan Khas, iaitu Sekolah Rendah Pendidikan Khas (SPK), Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK), dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV).
·         Sekolah Antarabangsa dan Sekolah Swasta.
·         Institusi lepas menengah seperti Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru (IPG).
Pemilihan sekolah tersebut perlu memenuhi prasyarat dan syarat berikut:
Prasyarat
·         Sekolah mestilah mencapai sekurang-kurangnya taraf Cemerlang berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM).
·         Bagi Sekolah Menengah, Gred Purata Sekolah (GPS) untuk peperiksaan awam Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 3 tahun berturut-turut:
SBP: GPS 2.50 dan ke bawah
SMKA: GPS 3.00 dan ke bawah
SMT: GPS 4.00 dan ke bawah
SM Harian: GPS 4.00 dan ke bawah

Bagi sekolah Rendah,
·         80% dan ke atas murid lulus semua mata pelajaran dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR);
·         Peratus kelulusan menunjukkan peningkatan, atau
·         GPS UPSR ialah 2.00 dan ke bawah dalam tempoh 3 tahun kebelakangan, berturut-turut.

Syarat pemilihan
·         Kecemerlangan murid dalam aspek akademik, kokurikulum dan sahsiah.
·         Pengurusan sekolah berwawasan dan berkesan.
·         Pembangunan sumber terurus dan digunakan secara optimum.
·         Pemimpin sekolah mengamalkan kepimpinan berkualiti.
·         Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
·         Iklim sekolah kondusif untuk pembangunan modal insan.
·         Keberkesanan pelaksanaan program Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
·         Sekolah berperwatakan.

Sekolah yang memenuhi prasyarat dan syarat yang ditetapkan di atas boleh mengemukakan permohonan dan prosedur pemilihan adalah seperti berikut:
·         Penerimaan pencalonan;
·         Penilaian menggunakan instrumen SKPM dan Annex;
·         Penentuan standard (standard fixing) oleh Jawatankuasa Pelaksana Sekolah Kluster;
·         Kesahan calon dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional;
·         Calon dimaklumkan kepada Lembaga Penasihat; dan
·         Pengumuman oleh Menteri Pelajaran.

Pengurusan Sekolah
Pimpinan
Pemimpin sekolah kluster ialah:
·         Pengetua gred DG 52 atau Guru Besar gred DG 36;
·         Pemimpin yang terpilih memenuhi syarat pemimpin cemerlang; dan
·         Jawatan Pengetua/Guru Besar adalah jawatan berasaskan sekolah.

Guru
Guru-guru sekolah kluster pula:
·         Memenuhi kriteria Guru Cemerlang
·         Prestasi mereka akan menentukan kedudukan mereka di Sekolah Kluster.
·         Boleh mendapatkan perkhidmatan pakar mengikut bidang kebitaraan sekolah dalam bidang kokurikulum secara kontrak atau sambilan; dan
·         Nisbah kelas dengan guru ialah 1:2 (Sebuah kelas bersamaan dengan 2 orang guru).

Pemilihan Pelajar
Kaedah pemilihan pelajar sekolah kluster:
·         Kluster SBP, SMT dan SMKA kekal seperti amalan sedia ada
·         Kluster lain, pengetua/guru besar diberi kuasa mengambil sejumlah kecil murid baru untuk bidang kebitaraan sekolah
·         Ujian saringan sekolah

Akauntabiliti
Akauntabiliti Pemimpin Sekolah berpandukan:
·         Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
·         Pengurusan sumber manusia dan fizikal
·         Sumber kewangan
·         Pembangunan profesionalisme staf
·         Program kurikulum dan kokurikulum efektif
·         Lulusan sekolah berkualiti - pencapaian akademik, kokurikulum dan sahsiah
·         Terma rujukan (TOR) Sekolah Kluster

Autonomi
Jenis Autonomi yang diberikan kepada sekolah ialah:
·         Bentuk Umum, untuk semua sekolah; dan
·         Bentuk Khusus, mengikut keperluan sekolah berlandaskan kepada jenis sekolah, pengajiannya dan bidang kebitaraannya.
Autonomi yang diberikan juga merupakan autonomi terpimpin yang memerlukan kepada pematuhan piawai yang berikut:
·         Akta Pendidikan 1996;
·         Sistem Pendidikan Kebangsaan;
·         Akta Tatacara Kewangan 1957, Pekeliling Perbendaharaan, Garis Panduan dan Surat-surat Siaran; serta
·         SKPM.

Senarai Bidang Autonomi:
·         Pengurusan Sekolah
·         Pengurusan Sumber Manusia
·         Pengurusan Sumber Kewangan dan Sumber Fizikal
·         Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum
·         Pengurusan dan Pelaksanaan Kokurikulum

Jaminan kualiti
Bagi memastikan sekolah kluster sentiasa mempertingkatkan standard kualiti, jaminan kualiti di sekolah kluster akan menggunakan mekanisme kawalan luaran dan kawalan dalaman.

Peranan agensi lain
Sekolah Kluster akan memperluas peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG, Lembaga Pengelola, Alumni dan NGO dalam aspek:
·         Biasiswa
·         Kewangan/Dana
·         Program Kecemerlangan Akademik
·         Program Kecemerlangan Kokurikulum
·         Program Kerjaya

Impak
Sekolah kluster akan memberi impak yang positif kepada pendidikan negara dari segi:
·         Program Kecemerlangan Kokurikulum
·         Program Kerjaya
·         Pelajar sekolah cemerlang secara keseluruhan (holistic) dalam sistem: 5.8% daripada 5.2 juta pelajar
·         Lepasan sekolah kluster diterima masuk universiti ternama luar negara
·         Badan korporat dan agensi kerajaan berkeyakinan menaja pengajian lepasan sekolah kluster
·         Menyediakan asas kukuh melahirkan peneraju utama agen perubahan
·         Sebanyak 300 buah sekolah diiktiraf antarabangsa (3.1% daripada 9663 sekolah)
·         Model piawaian kepada sekolah dalam dan luar negara
·         Pemimpin berkualiti (3.1% daripada 9663 sekolah) dan guru yang cemerlang (6.9% daripada 350,000 guru)
·         Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Malaysia.


Sekolah Kluster Fasa 1 (20 Sekolah)
BIL
 JENIS
NAMA SEKOLAH 
 ALAMAT / TEL / FAKS
 NICHE AREA KOKURIKULUM
 NICHE AREA AKADEMIK
 1
 SMH
SMK Penang Free
Jln. Masjid Negeri, 11600, Georgetown, Pulau Pinang.
Tel: 04-2815814
Faks: 04-2817737
Kriket, Hoki,
Pancaragam, Kebudayaan Melayu
Tiada
 2
 SMH
SMK Sultan Sulaiman 
Jalan Sultan Mahmud,
20400 Kuala Terengganu,
 
Tel: 09-6175315
Faks: 09-6170518
Olahraga,
Bola Sepak
Rawatan Air,
Robotik, Bidang Kurikulum
 3
 SMH
SMK Abdul Rahman Talib 
Jalan Alor Akar, 25250, Kuantan,
Pahang.
Tel: 09-5680192
Faks: 09-5679250 
Sofball,
Orchestra 
Sains 
 4
 SMH
SMK Derma 
Jalan Penjara, 01000,
Kangar, Perlis.
Tel: 04-9761202
Faks: 04-9771277 
Boling Padang,
Pancaragam 
Bahasa 
Inggeris 
 5
 SMH
SMK Gunung Rapat 
Jalan Teoh Kim Swee,
31350, Ipoh, Perak.
Tel: 05-3122855
Faks: 05-3132067 
Ten Pin Bowling 
Bahasa
Inggeris 
 6
 SMH
SMK Victoria 
Jalan Hang Tuah,
55200, Kuala Lumpur
Tel: 03-20782489
Faks: 03-20316854 
Polo Air,
Pancaragam,
Drama & Rhetoric 
Sains 
 7
 SMH
SMK St John 
Jalan Bukit Nanas,
50250, Kuala Lumpur
Tel: 03-20782846
Faks: 03-20311443 
Memanah,
Pancaragam 
Pendidikan Khas Integrasi 
 8
 SMH
SMK Convent Bukit Nanas 
Jalan Bukit Nanas,
50250, Kuala Lumpur
Tel: 03-20780559
Faks: 03-20317679 
Gimrama, Pancaragam
Bahasa
Inggeris 
 9
 SMT
SMT Tawau Sabah 
Peti Surat 61156,
91021, Tawau, Sabah
Tel: 089-715585
Faks: 089-715153
Kadet Pertahanan Awam,
Taekwando 
Inovasi & Rekacipta 
 10
 SMT
SMT Tuanku Jaafar 
Km 4, Jalan Kuala Piah
70400, Seremban,
Negeri Sembilan.
Tel: 06-7638307
Faks: 06-7636985 
Sofball,
Bola Jaring 
Inovasi & Kreativiti 
 11
 SMKA
SMKA Sheikh Abdul Malek 
Jalan Budiman, 20400,
Kuala Terengganu,
Terengganu.
Tel: 09-6235155
Faks: 09-2291503
Memanah, Program Al-Muttaqun
Sains Fizik 
 12
 SMKA
SMKA Sharifah Rodziah 
Telok Mas, 75460,
Melaka.
Tel: 06-6218944
Faks: 06-2616518
Nasyid
Bahasa Arab,
Prinsip Perakuanan 
 13
 SMKA
SMKA Al-Mashoor (L) 
Jalan Air Itam, 10460,
Georgetown,
Pulau Pinang.
Tel: 04-2296790
Faks: 04-2291503
Program Penghayatan Islam
Fizik
 14
 SK
SK Sri Gaya 
Lorong Seladang,
Off Jlan Kebajikan,
88300 Kota Kinabalu,
Sabah.
Tel: 088-224779
Faks: 088-257164
Kebudayaan,
Kawad Kaki
Matematik 
 15
 SK
SK Infant Jesus Convent 
Jalan Yahya Awal,
80100, Johor Bharu,
Johor.
Tel: 07-2243005
Faks: 07-2269566
Choral Speaking,
Pancaragam
Bahasa Arab
 16
 SK
SK Sultan Idris 2 
33000, Kuala Kangsar, Perak.
Tel: 05-7762403
Faks: 05-7761188 
Angklung 
Sains
 17
 SK
SK Pengkalan Tereh 
D/A Pejabat Pelajaran Daerah Kluang, 424 Jalan Sekolah, 86000,
Kluang, Johor.
Tel: 019-7539392
Faks: 07-7722540
Kebudayaan Orang Asli,
Sukan Akuatik
Bahasa
Inggeris 
 18
 SJKC
SJKC Keat Hwa (H)
Jalan Kampung Perak,
05100, Alor Setar,
Kedah.
Tel: 04-7330012
Faks: 04-7330012 
Tiada
Tiada
 19
 SJKT
SJKT Simpang Lima
Simpang 5, Taman Sri Andalus, 41200, Klang,
Selangor.
Tel: 03-3324900
Faks: 03-33242600
Seni & Kebudayaan India,
Memanah 
Kecemerlangan ICT 
 20
 SKPK
 SKPK Alma
Jalan Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang.
Tel: 04-5082026
Faks: 04-5071439
Rintis Bestari ICT
Program Tahfiz Al-Quran 

Sekolah Kluster Fasa 2 (20 Sekolah)
BIL
 JENIS
NAMA SEKOLAH 
 ALAMAT / TEL / FAKS
 NICHE AREA KOKURIKULUM
 NICHE AREA AKADEMIK
 1
 SBP
SMAP Kajang
Batu 13, Jalan Cheras, 43000, Kajang, selangor.
Tel:
Faks:
Memanah,
Nasyid
Tiada
 2
 SMH
SMK King George V
Jalan Zaaba, 70100,
Seremban,
 
Negeri Sembilan.
Tel:
Faks:
Formula One, Renang, Ragbi
Bahasa Inggeris,
ICT 
 3
 SMH
SM Tinggi Kota Kinabalu
Peti surat 10224,
88802, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel:
Faks:
Bola Keranjang,
Kebudayaan
Matematik
 4
 SMH
SMJK Ave Maria Convent
Jalan Chung Thye Phin, 30250, Ipoh,
Perak.
Tel:
Faks:
Pancaragam,
Cheerleader
Bahasa
 5
 SMH
SMK Sultan Ismail
Jalan Sultan Abdul Samad, 80100,
Johor Bharu, Johor.
Tel:
Faks:
Formula One
Englis Towards Globalization,
SSL-Virtual Learning Environment (ICT)
 6
 SMH
SMK Tengku Mahmud
Alor Lintang, 22200
Besut, Terengganu.
Tel:
Faks:
Tiada
Bahasa,
Matematik, Portal e-Learning
 7
 SMH
SMK Dato' Ahmad Maher
Jalan Long Yunus,
15200, Kota Bharu,
Kelantan.
Tel:
Faks:
ICT, Gamelan
Matematik,
Pengucapan Awam
 8
 SMH
SMK Raja Permaisuri Bainun
Jalan Intan, kampung Dato' Ahmad Said, 30020, Ipoh, Perak.
Tel:
Faks:
Orchestra,
Bahasa Inggeris
 9
 SMH
SMK (L) Methodist
Jalan hang Jebat, 50150, 
Kuala Lumpur.
Tel:
Faks:
Catur
ICT,
Bahasa Inggeris
 10
 SMH
SMK Tinggi Perempuan
Lorong Tun Fatimah,
Jalan Durian Daun Melaka, 75400, Melaka.
Tel:
Faks:
Pancaragam,
Bola jaring
Pendidikan Seni Visual
 11
 SMH
Kolej Datu Patinggi Abang Haji Abdillah
Lorong 1, Siol Kandis, 93050, Petrajaya, Kuching,
Sarawak.
Tel:
Faks: 
Ragbi
ICT,
Bahasa Inggeris
 12
 SMH
SMK Desa Kencana
Felda bandar Sahabat, Peti Surat 61546, 91112, Lahad Datu, Sabah.
Tel:
Faks:
Olahraga,
Bahasa Inggeris
 13
 SMKA
SMKA Sheikh Hj Mohd Said
Jalan Tunku Kurshiah, 70400, Seremban, Negeri Sembilan.
Tel:
Faks:
Badar Perdana,
Catur
Program Pendidikan Islam
 14
 SMT
SM Teknik Cheras
Jalan Yaacob Latiff,
Bandar Tun Razak, Cheras, 56000, Kuala Lumpur.
Tel:
Faks:
Bola jaring,
Kadet Bomba
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
15
Sek.
Sukan
Sekolah Sukan Bukit Jalil
Kompleks Sukan Negara, 57000, Kuala Lumpur.
Tel:
Faks:
Bola Jaring,
Hoki
Bahasa Inggeris 
 16
 SK
SK tengku Ampuan Intan
21700, Kuala Berang
Terengganu.
Tel:
Faks:
Orchestra,
Hoki,
Kawad Kaki
Tiada
17
 SK
SK Puteri
Jalan Labu Lama,
70200, Seremban,
Negeri Sembilan.
Tel:
Faks: 
Tarian Kebudayaan
Bahasa Inggeris
 18
 SK
 SK Sena
Jalan Kampung Bakau, 01000, Kangar, Perlis.
Tel:
Faks:
Lompat Tali
Matematik,
ICT
19
 SK
SK Bandar 2, Paloh Hinai
26650, Pekan, 
Pahang.
Tel:
Faks:
Adat Kesemo (Tarian Tradisional Orang Asli)
e-3M (ICT)
 20
SJKT
SJKT Masai
Jalan Sekolah,
81750, Masai,
 
Johor.
Tel:
Faks:
Badminton,
Tarian Zapin
Bahasa Tamil

Sekolah Kluster Fasa 3 (51 Sekolah)
BIL
 JENIS
NAMA SEKOLAH 
 ALAMAT / TEL / FAKS
 NICHE AREA KOKURIKULUM
 NICHE AREA AKADEMIK
 1
 SBP
SM Sains Teluk Intan
Perak
Ragbi
Matematik Tambahan, Matematik
 2
 SBP
SM Sains Raja Tun Azlan Shah 
 Perak
Hoki, Wind Orchestra 
Kemahiran Hidup 
 3
 SMK
SMK Raja Perempuan 
 Perak
Hoki, Bola Jaring 
 Sains
 4
 SMKA
SMKA Sultan Azlan Shah 
Perak 
Kesenian Islam 
Bahasa Arab, Bahasa Inggeris 
 5
 SK
SK Kg. Jambu 
Perak 
Gimnastik, Orchestra 
Bahasa Melayu, Pendidikan Agama Islam 
 6
 SBP
SM Sains Hulu Selangor 
 Selangor
Ragbi, Badan Beruniform 
Matematik 
 7
 SMK
SMK Damansara Utama 
Selangor 
Perkhemahan Beruniform, Muzik Esemble 
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris 
 8
 SK
SK Sri Langat 
Selangor 
Badminton, Kebudayaan 
Sains 
 9
 SBP
Sek. Sains Sultan Hj. Ahmad Shah 
Pahang 
Lompat Tali, Keusahawanan 
Kemahiran Hidup, Seni Petah Bicara 
 10
 SMK
SMK Sri Jengka 
Pahang 
Kesenian & Kebudayaan 
Geografi (PMR), Sains (SPM) 
 11
 SMK
SMK Clifford 
Pahang 
Catur, Nasyid 
Sejarah, Seni 
 12
 SMV
SMV Sultan Hj. Ahmad Shah 
Pahang 
Woodball, Rekacipta Gimik 
Program Kecemerlangan Gemilang Bahasa Melayu 
 13
 SJKT
SJKT Mentakab 
Pahang 
Hoki 
Sains 
 14
 SBP
SM Sains Machang 
Kelantan 
Hoki (L/P), Wind Orchestra 
Matematik, Bahasa Inggeris 
 15
SMK
Maktab Sultan Ismail
Kelantan
Seni Budaya
Matematik
 16
 SMK
SMK Zainab 1
Kelantan
Hoki
Bahasa Inggeris
 17
SMKA
SMKA Wataniah Machang
Kelantan
Badan Dakwah & Kerohanian
Bahasa Melayu
 18
SMPK
SMPK Vokasional Indahpura
Johor
Bowling, Edu-Budaya
Refleksiologi (Edu-Tourisme One Stop)
 19
SMK
Maktab Sultan Abu Bakar
Johor
Ragbi, Seni Budaya
Towering Personaliti in ICT
 20
SMK
SMK(P) Sultan Ibrahim
Johor
Pancaragam, Muzik
Bahasa
 21
 SMK
SMK Infant Jesus Convent
Johor
Koir
Bahasa Inggeris
 22
 SMT
SM Teknik Perdagangan
Johor
Kawad Kaki, Keusahawnan 
Tiada
 23
 SK
SK tengku Mariam
Johor
Bola Baling
Khazanah Lingua, Matematik, Sains
 24
SKPK 
SKPK Princess Elizabeth JB
Johor 
Olahraga
Agama, Bahasa Melayu
 25
 SMJK
SMJK Sin Min (Cf)
Johor
Seni Kebudayaan 
Matematik, PSV, ICT (Inovasi Smart Card)
 26
 SMK
SMK Jitra
Kedah 
Bola tampar, Pakaian Seragam
Bahasa, Matematik
 27
 SMK
SMK Dat' Syed Ahmad
Kedah
Memanah, Alam sekitar
Bahasa Melayu
28
SMK
SMK Sik
Kedah
Memanah
Bahasa Melayu
 29
 SMT
SM teknik Alor Setar
Kedah
Softbal
Sains Pertanian, Matematik Tambahan
30
SK
SK St. Anne's Convent
Kedah 
Tiada
Tiada
 31
SMK
SMK Ghafar Baba 
Melaka 
Kebudayaan
Bahasa Melayu
32
SMK
SMK Tinggi Melaka
Melaka
Hoki, Pancaragam
ICT
 33
SJKC
SJKC Yok Bin
Melaka 
Badminton
Matematik
 34
 SMK
SMK Puteri 
Negeri Sembilan 
tarian Kebuadayaan 
Bahasa Inggeris 
 35
 SK
SK Bukit Rokan Utara (F) 
Negeri Sembilan 
Golf, Kriket 
Bahasa Inggeris 
 36
 SMK
SMK Permatang Tok Jaya 
Pulau Pinang 
Seni & Budaya 
Pendidikan Islam 
 37
 SMKA
SMKA Al-Irshad 
Pulau Pinang 
Badar 
Bahasa Inggeris 
 38
 SK
SK Bagan Jermal 
Pulau Pinang 
Sepak Takraw, Tunas Kadet Remaja Sekolah, Muzik 
Pendidikan Muzik, Bahasa Melayu 
 39
 SMK
SMK Dato' Sheikh Ahmad 
Perlis 
Hoki 
Bahasa Melayu 
 40
 SBP
SM Sains Sultan Mahmud 
Terengganu 
Ragbi, Wind Orchestra 
Sains-Kemahiran Proses Sains 
 41
 SK
SK Sultan Sulaiman 1 
Terengganu 
Badminton, Taekwando 
Bahasa 
 42
 SMK
SMK Seri Bintang Selatan 
Kuala Lumpur 
Badminton 
Matematik 
 43
 SMK
SMK Putrajaya Presint 8(1) 
Putrajaya 
Olahraga, Sukan Air 
Bahasa 
 44
 SMK
SMK Putrajaya Presint 9(1) 
Putrajaya 
Tarian Caklempong 
Sains, Matematik 
 45
 SMK
SMk Terusan Sugut 
Sabah 
Bola Sepak, Recorder Ensemble  
Bahasa Melayu (Bijak Bahasa) 
 46
 SMK
SMK Datuk Peter Mojuntin 
Sabah 
Olahraga 
Rekacipta 
 47
 SK
SK Lingga 
Sabah 
Tunas Kadet Remaja Sekolah, Muzik Tradisional 
Sains 
 48
 SMK
SMK Lutong 
Sarawak 
Olahraga 
Matematik 
 49
 SMK
SMK Methodist Sibu 
Sarawak 
Koir 
Fizik 
 50
 SK
SK Ba'kalalan 
Sarawak 
Program Atlet Cemerlang (Proace), Bas-suling 
Elite Sains
 51
 SK
SK St. Mary 
Sarawak 
Muzik 
Bahasa Inggeris 

Sekolah Kluster Fasa 4 (28 Sekolah)
BIL
 JENIS
NAMA SEKOLAH 
 ALAMAT / TEL / FAKS
 NICHE AREA KOKURIKULUM
 NICHE AREA AKADEMIK
 1
 SMK
SMK Convent Taiping
Perak
Boling, Kelab Pencinta Alam
Bahasa Inggeris
 2
SBP
SBP Integrasi Gopeng
Perak
Kawad Kaki
Bahasa Inggeris
 3
 SK
SK Seri Ampang
Perak
Bowling Padang, ICT
Bahasa Inggeris
 4
SMA
Sek. Agama Men. Bestari
Selangor
Sepak Takraw, Kelab Remaja Sekolah 
Pendidikan Quran Sunnah
 5
SBP
SBP Integrasi Sabak Bernam
Selangor
Ragbi, Kawad kaki
Bahasa Melayu
 6
 SK
SK Taman Megah
Selangor
Tiada
Tiada
 7
SMK
SMK Sultanah Hajjah Kalsom @ SMK Seri Kuantan
Pahang
Robotik
Kimia
 8
SMK
SMk Seri Pekan
Pahang
Kriket, Kebudayaan, Tarian
Bahasa Inggeris 
 9
SMK
SMK Ismail Petra (Integrasi)
kelantan
Drama, Tari
Pendidikan Agama Islam
 10
 SMK
SMK Agama Lati
Kelantan
Memanah, Nasyid
Bahasa Arab
 11
 SK
SK Seri Wakaf Bharu
Kelantan
Olahraga, Pancaragam
Bahasa Inggeris
 12
SMK
SMK Dato' Penggawa Barat
Johor
Hoki, Kelab koperasi
Matematik
 13
SBP
SM Sains Johor
Johor
Hoki
Matematik
 14
 SMT
SM Teknik Johor Bharu 
Johor
Sofball
Bahasa Inggeris
15
SJKT
SJKT Ladang Pamol
Johor
Tiada
Tiada
 16
SMJK
SMJK Keat Hwa
Kedah
Bola Keranjang, Pancaragam
Matematik
17
SMK
SMK Infant Jesus Convent (M)
Melaka
Boling, Pancaragam
Bahasa Inggeris
 18
SK
SK Paya Rumput
Melaka
Bola Sepak, Ragbi
Sains
19
SBP
SM Sains Tuanku Jaafar
Negeri Sembilan
Kriket, Wind Orchestra, Kebudayaan
Bahasa Inggeris
 20
SBP
SBP Integrasi Jempol
Negeri Sembilan
Catur
Sains
 21
 SMK
SMK Convent Green Lane 
Pulau Pinang 
Pandu Puteri 
Bahasa Inggeris  
 22
 SK
SK Tengku Mahmud
Terengganu 
Sofball, Memanah 
Bahasa Inggeris 
 23
 SMK
SMK Seri Bintang Utara 
Kuala Lumpur 
Catur, Judo 
Bahasa Inggeris 
 24
 SJKC
SJKC Jalan Davidson 
Kuala Lumpur 
Bola Keranjang, Robotik 
Matematik 
 25
 SK
SK St. Anne's Convent 
Labuan 
Sains & Matematik 
Bahasa Inggeris 
 26
 SK
SK Mantob 
Sabah 
Badminton, Pengakap 
Sains 
 27
 SK
SK Perancangan Ranau 
Sabah 
Olahraga, Bola Tampar 
Matematik 
 28
 SK
SK Agama (MIS) Miri 
Sarawak 
Tadarus Al-Quran 
Bahasa Inggeris No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara